Velkommen til Hjernecenter Syd

Mød os i Aabenraa Kommune, hvor vi hjælper mennesker i skabe det liv, der er muligt for den enkelte efter hjerneskader samt uddannelse af fagpersonel og pårørende.

Vores organisation – se hvad vi her kan

bidrage med 

Her kan du læse mere om, hvad vi tilbyder hos Hjernecenter Syd.
Vi spænder bredt fra bostøtte §85 til bosteder, ressourceforløb, kurser for personale og træning efter hjerneskader.

Bosteder §85/105

Bostøtte §85

Kursus & udvikling

Hjerneskade-

koordinator

Voksen specialundervisning VSU

Beskæftigelse & aktivitetscenter

 

Ledige stillinger

Kurser

Her kan du se vores kurser, der løbende bliver afholdt her hos Hjernecenter Syd og I kan som virksomhed booke vores konsulenter til arbejdsplads kursus i Jeres fysiske rammer.

2 dages neurofaglig kursusforløb - modul 1

For at kunne målrette den fag-professionelle indsat i arbejdet med borgere med erhvervet hjerneskade eller neurologisk fremadskridende lidelser, er det nødvendigt at have en grundlæggende viden om hjernens opbygning og funktion samt følgevirkninger i forbindelse med en hjerneskade.

Hvordan den neurofaglige viden danner grundlag for den neuropædagogiske indsats i teori og praksis.

 

3 dages neurofaglig kursusforløb - modul 2

I arbejdet med borgere som af én eller anden årsag har en skade på hjernen, er det vigtigt at vide noget om hjernens kognition, og hvilke kognitive udfaldssymptomer det kan give, når hjernen ikke fungere normalt. Det er vigtigt, fordi kognition ofte er baggrund for den adfærd vi ser. Og ud fra den viden kan vi arbejde neuropædagogisk med borgeren.

 

MENTALISERING SOM ET NEUROPÆDAGOGISK VÆRKTØJ

Hvad er Metallisering? Hvordan kan jeg, som omsorgsperson bruge dette i arbejdet med udsatte borgere?

Evnen til metallisering er vigtigt i alt arbejde med andre mennesker. Mange oplever at blive ”slidte” i de vanskelige relationer og her kan en mere bevidst refleksion over borgerens evne til metallisering og egne handlemuligheder være en beskyttende faktor. Dette vil være en af de mange værktøjer, som du vil kunne tage med dig tilbage på arbejdspladsen efter dette kursus.

Det gode samarbejde mellem borgere, pårørende og fagprofessionelle.

Det gode samarbejde mellem pårørende og fagprofessionelle er vigtigt for begge parter, ikke mindst for at kunne skabe den bedst mulige trivsel for den borger som samarbejdet drejer sig om.

Nogle gange kan samarbejdet desværre udvikle sig i den forkerte retning, hvor kommunikationen er gået skævt og konflikterne skaber vanskeligheder, så parterne er blevet modspillere frem for gode medspillere. Læs mere om her, hvordan I kan blive klædt på til at sikre det gode samarbejde her.

 

SANSESTIMULATION SOM NEUROPÆDAGOGISK VÆRKTØJ

Sanseintegration og neuropædagogik går hånd i hånd, og det er derfor vigtigt både at have en viden om de forskellige sanser samt om, hvordan hjernen bearbejder disse sanser for at kunne arbejde neuropædagogisk med en borger, der qua sin hjerneskade ikke kan bearbejde de sanseindtryk, han får.

Her kan du læse mere om kurset, hvis du arbejder med senhjerneskader eller andre neurotiske skader.

Om os

“Vi møder hinanden med, hvad vi kan bidrage med relationen med.” 
Her kan du læse mere om, hvem vi er – og hvilken tilgang vi har til de mennesker, som vi hver dag er så heldige at få lov til at arbejde med. 

Den anerkendende rehabiliterende tilgang

Medarbejder kompetenceteam

Hjernen og den pædagogiske tilgang

Vil du med tættere på?

Her kan du se videoen, der tager dig lidt tættere på en hverdag her hos Hjernecenter Syd.

vision, mision og værdier

VISION
Med afsæt i vores faglige ekspertise, unikke løsninger og positive tilgang, er vi den efterspurgte bidragsyder og sam-arbejdspartner i neurorehabilitering og vidensformidling –

Det Hjernesmarte fyrtårn.

MISSION
Borgere med erhvervet hjerneskade samt andre specialiserede behov, oplever kvalitet, udvikling og værdiskabende velfærdsløsninger.

VÆRDIER

  • Åbenhed og dialog
  • Samarbejde og medbestemmelse
  • Udvikling og forandring
  • Mangfoldighed og rummelighed
  • Trivsel og tryghed = Opleves i alt hvad vi siger og gør

Anerkendelse er hos os en grundholdning og etisk fordring. Vi ser, hører, møder og forsøger at forstå hinanden i alle relationer.

Vi er i ord og handlinger bevidste og ansvarlige for at fremme anerkendende og styrkebaseret tilgange og følgeskab.