Vores Specialkonsulenter

 

Gitte Andersson

Specialkonsulent
E-mail: gaa@aabenraa.dk

Social pædagog, 25 års praksis erfaring indenfor ”normal og special området”, voksne og børn. Med afsæt udfra den neurofaglige rehabiliterende tilgang til det enkelte menneske med nedsat funktionsevne, pådraget senhjerneskade.

Efteruddannet og bred viden indenfor:

 • Spædbarns terapeut (traumebehandling til voksne og børn),
 • Sensory profile til voksne og børn
 • Gentle Teaching mentor v. John Mc. Gee
 • Nada v. Lars Wiinblad
 • ”Autism Treatment Center of Amerika”- Massachusetts
 • Neuropædagogik
 • Snoezelen
 • Supervision
 • Diplom i ledelse /projektledelse/forandringsledelse- den psykodynamiske del.
 • Undervisning nationalt og internationalt
 • Praksiserfaring indenfor enkelt mandsprojekter og forandringsledelse

Faglig sparring til sagsbehandlere i kommunen

 • I form af udredninger og vejledning ift. komplekse hjerneskadeproblematikker, fx. enkeltpersons projekter med bl.a. særligt sårbare unge, demens, udfordrende adfærd.
 • Pårørende samarbejde.

Undervisning og supervision af medarbejdere i kommunen

 • Implementering- forankring af metoder tilpasset borgeren udfra den tværfaglige tilgang.
 • Supervision og feed back udfra praksis oplevede erfaringer, til grupper af medarbejdere og individuel medarbejder ift. ex. selvskade/udadreagerende/ demens, forråelse.
 • Neuropædagogik og neurofaglig rehabilitering.
 • Mentalisering, Sansestimulation til sanseintegration, Usynlig magt i omsorgsarbejde, Gentle Teaching, Demens, Farvernes psykologi, low/high arousal mm.
 • Nada – øre akupunktur, regulerer krop og psyke, smertelindring, angst dæmpende, stress og søvn.
 • ”Hands on” – praksislæring 1:1.
 • Pårørende samarbejde, krise, sorg og tab- forståelse.
 • Sanseprofiler og udredning af borgere.

Rådgivning til borgere

 • Nænsomme samtaler til ramte borgere og/eller ramte pårørende.

Tilbyder både internt og eksternt

Udredninger

Neurofaglige udredninger i forhold til foreliggende journaler, beskrivelser og egne observationer. Dette mhp. på at udarbejde bedst mulig afklaring og indsats. Herunder bl.a. udarbejdelse af konkrete neuropædagogiske strategier og anvisninger til personale og pårørende.

Sparring

Faglig sparring og supervision til personaler, der arbejder med borgere med hjerneskade, kognitive udfordringer og udfordrende adfærd.

Undervisning

 • Hjernens anatomi, opbygning, funktion.
 • Hjerneskader og skadesfølger.
 • Neuropædagogik og neuropædagogiske strategier og tilgange.

Problemskabende adfærd

Baggrund for:

 • Handlestrategier. Hæmmende og fremmende faktorer.
 • Konflikt håndtering og omgivelsernes betydning for omfang af problemskabende adfærd.

Berit K. Juhl

Specialkonsulent
E-mail: bjuh@aabenraa.dk

Uddannet socialpædagog. 31 års praksis og ledelses erfaring i arbejdet med borgere med hjernelidelser (bla. hjerneskade, demens og sklerose) og udfordrende adfærd med neuropædagogik som arbejd metode.

Har diverse neurofaglige kursusforløb ved bl.a. Kjeld Fredens samt diplomuddannelse i specialpædagogik med speciale i borgere med traumatiserende hjerneskader og udfordrende adfærd.

Ulla T. Dybro

Hjerneskadekoordinator
E-mail: utdy@aabenraa.dk

Uddannet ergoterapeut i 1992

20 års erfaring med genoptræning på diverse neurologiske afdelinger og apopleksiafsnit på sygehus i Norge og Dammark, herunder arbejde i tværfagligt traume – sklerose – og ALS team.

10 års erfaring med specialiseret rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade på Neuropsykologisk Rehabiliteringscenter

Efteruddannelse i

 • Rehabilitering af kognitive dysfunktioner.
 • Uddannelse, job og kognition.
 • Narrativ supervisor uddannelse.

Ansat som Hjerneskadekoordinator i Aabenraa Kommune siden 2012, hvor primær opgave er        

 • Koordination af rehabiliteringsforløb.
 • Rådgivning til borgere.
 • Konsulentfunktion for jobcenter vedr. borgere med erhvervet hjerneskade
 • Undervisning- supervision og konsulentfunktion for fagprofessionelle

Spidskompetence

 • Neurorehabilitering
 • Kognitive dysfunktioner, afdækning og rehabilitering af disse.
 • Afdækning af uddannelse – og erhvervsmuligheder for borgere med kognitive dysfunktioner.