Voksen specialundervisning

VSU er kompenserende specialundervisning til unge fra 16 år og voksne. Formålet med undervisningen er, at du kan opnå færdigheder og strategier, så du bedre kan klare din hverdag.

Et undervisningstilbud ved VSU er individuelt tilrettelagt, og vi tager selvfølgelig hensyn til dine behov og ønsker.

Undervisningen foregår på små hold, hvor du vil være sammen med andre i lignende situation.

Målgrupper

  • Psykisk sårbare unge
  • Borgere med erhvervede eller medfødte hjerneskader
  • Borger med udviklingshæmning
  • Borgere med diagnose inden for autismespektret, ADHD eller andet

VSU er et gratis kommunalt undervisningstilbud.

Der kan etableres transport til undervisning.

Du  kan læse mere om de forskellige fag i menuen nedenfor.

Ønsker du information/optagelse på VSU, se kontaktoplysninger nedenfor.

Vi aftaler sammen et visitationsmøde og ud fra dette, vil vi vurdere, hvorvidt du er blandt målgruppen for VSU

Kontaktoplysninger
VSU – Aabenraa Kommune

Voksen Specialundervisning

Mads Clausens Vej 130
6360 Tinglev

Tlf.: 73 76 63 53

Mail: vsu@aabenraa.dk

Se her hvilke fag du kan vælge mellem i VSU

broen

Indhold og formål

Broen er et undervisningstilbud til dig, som er sårbar, og som i kraft af din situation har svært ved selvstændigt at klare hverdagen.

Du vil hos os lære strategier, som kan hjælpe dig til bedre, at kunne mestre din hverdag. 

Tilbuddet tilgodeser såvel det faglige, det personlige og det sundhedsmæssige aspekt, ligesom det giver dig mulighed for at indgå i et fællesskab med andre unge i lignende situationer.

Alle mål sættes i samarbejde med dig, og der tages udgangspunkt i din livssituation.

Du kan blive undervist i fag som medborgerskab, dansk, matematik, bevægelse, kost & hygiejne, engelsk og livsglæde.

KUNSTHOLDET

Indhold og formål

Der undervises i billedkunst med primært fokus på maleriet. Vi arbejder med forskellige teknikker, farver, komposition og opbygning af et billede samt fortællingen i billedet.

Vi arbejder med fælles temaer og udstiller gerne i det offentlige rum.

Der bliver undervist og arbejdet individuelt, men indimellem med fælles oplæg.