SANSESTIMULATION SOM NEUROPÆDAGOGISK VÆRKTØJ

 

Introduktion
Sanseintegration og neuropædagogik går hånd i hånd, og det er derfor vigtigt både at have en viden om de forskellige sanser samt om hvordan hjernen bearbejder disse sanser for at kunne arbejde neuropædagogisk med en borger, der qua sin hjerneskade ikke kan bearbejde de sanseindtryk han får.

Indhold

Sanseintegration er hjernens konstante bearbejdning af information. Hjernen vælger, fremmer, hæmmer, sammenligner og forbinder information fra sanserne, så kroppen kan bruges effektivt.

Sansemotorik er samspillet mellem sanser, hjerne, krop og bevægelse. Det er en kompleks størrelse. Uden at vi tænker over det, er vores krop altid i en eller anden form for bevægelse. Den tilpasser sig, ændrer stilling, korrigerer, stabiliserer, slapper af eller strammer sig op. Vi er ikke opmærksomme på alle de sansninger, som går forud for enhver af vores bevægelser.

Hvis hjernen qua en hjerneskade ikke kan bearbejde og integrere disse sanseindtryk, så kan det også være svært at styre sin adfærd.

Derfor er det vigtigt, at have en viden om både den raske og skadede hjerne for at kunne forstå borgernes adfærd, når sanserne pludselig ikke fungerer.

Form
Undervisningen foregår som et arbejdsplads kursus og vil være vekslende mellem teori og praktiske øvelser.

Der vil blive taget udgangspunkt i kursisternes egne praksis eksempler, så undervisningen bliver så relevant som muligt.

Målgruppe
Kurset er for dig, der arbejder med borgere med senhjerneskader eller andre neurologiske skader såsom f.eks. demens og udviklingshæmning.

Dit udbytte
Du får redskaber du kan bruge og viden om de 7 sanser samt den neuropædagogiske tilgang til at undgå over- og understimulering.

Derudover får du redskaber til at styrke borgerens evne til at sansestimulere sig selv samt redskaber til at affektregulere borgerens adfærd eller sansesprog.

Underviser
Neurokonsulent Ulla Thrane Dybro.

Praktisk info
Det er en temadag på 5 timer.
Der kan udstedes kursus bevis.

Opfølgning
Som opfølgning på dagen og for at fremme implementeringen, så kan der i tillæg til temadagen købes ekstra dage med ”hands on” læring.

”Hands on” læring består i at underviseren følger Jer i Jeres hverdag. Underviseren råder og vejleder med henblik på implementeringen af det lærte i forhold til de enkelte borgere eller konkrete hverdagssituationer som I oplever som værende udfordrende.

Kontakt os for en samlet pris.

Spørgsmål
Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Ulla Thrane Dybro utdy@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.

Spørgsmål

Kontakt os for en samlet pris.

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Lykke Skovmand lskov@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.