REVY – FOR FAGPERSONER

“PROBLEMSKABENDE ADFÆRD” 

Hvordan er vi i den faglige jakke? 

– OM SPROG, TOLKNING & GADAROPE

Allerede set af over 10.000 fagpersonale rundt om i Danmark.

Hjernecenter syd´s specialkonsulenter indenfor undervisning, supervision og oplæg i neuropædagogik og neuropsykologi, går nye veje i formidling af vigtig viden om emnet ”Problemskabende adfærd”.

De har valgt at betræde de skrå brædder med nyfortolkning af emnet, og vi lover Jer rent drama omkring: SPROG – TOLKNING & GARDEROBE.

Revy’en henvender sig til fagpersoner der arbejder med borgere, som af én eller anden årsag, har en skade på hjernen. Enten medfødt og eller erhvervet hjerneskade, udviklings forstyrrelser, ADHD, autisme, demens og andre hjernelidelser. Revyen tager en time og efterfølgende er der tid til spørgsmål, dialog og erfaringsudveksling Lige nu turneer de Danmark rundt og formidler ovenstående, hvis de også skal besøge din arbejdsplads, så kontakt nedenstående.

Kontakt

Hjernecenter syd

Hvis I har lyst til at se Revy´en som tager cirka 1 time med efterfølgende mulighed for sparring så sendt en mail til utdy@aabenraa.dk

eller ring til Ulla Dybro på Tlf. 20 47 94 85

Oplægsholdere

Ulla Dybro og Tanja Petersen har undervist hjemmeplejen i Aabenraa kommune omkring “Samarbejde med pårørende”

”Underviserne var godt klædt på. De gjorde undervisningen levende, ved at lave rollespil med brug af forskellige jakker – Den personlige, den faglige og den professionelle jakke.

Vi kan mærke en forskel i vores dagligdag efter undervisningen. Vi henviser til de forskellige jakker i hverdagen ved ex. Tavlemøderne i hjemmeplejen.”

”Jeg er via undervisningen blevet bekræftet i at min måde at samarbejde med borgere og pårørende er ok”

Feedback – REVY, “Problemskabende adfærd”

” I har bare gjort en stor forskel for mange arbejdspladser og sat gode dialoger i gang i arbejdsmiljøgrupperne. I formår med revyen at formidle vigtig viden i forebyggelsen af vold og krænkende handlinger. I omsætter på fornemmeste vis teori til en nærværende praksis med ”tolkningsjakkerne”. Vi oplever at revyen har sat gang i en åben og ærlig dialog om vores professionelle rolle og tilgang til borgeren på arbejdspladserne. På TR og AM konferencen 2019 fortæller en arbejdsplads fra Aabenraa Kommune om den ændrede tilgang på baggrund af Dorte Birkemoses teori. Det er en helt fantastisk historie – for både borger og personale.”

 

Venlig hilsen

Henriette Daabeck
MED- og arbejdsmiljøkonsulent