Ressourceforløb, jobafklaring & mentorstøtte

Centerets Aktivitet/beskæftigelsestilbud og Mentorer, varetager mentorstøtte og jobafklaringsopgaver i samarbejde med Jobcenteret. Opgaverne i praktikken, tilrettelægges individuelt som for eksempel kontoropgaver, pedelarbejde, træarbejde, håndværkeropgaver, køkkenarbejde og pædagogiske opgaver.

Erhvervsafklaringen kan suppleres med en parallel forløb, så som coaching, Nada eller lign. Afsluttende udarbejdes en tværfaglig skriftlig status omkring den enkeltes mestringsevne, skånehensyn og udviklingsområder.

Oplevelsen af at lykkedes med erhvervsafklaringen, er med til at:
– Give indblik i hvad et arbejde kræver
– Styrke identitet og selvtillid
– Forbedrer de sociale kompetencer
Skabe privat, personlig og professionel udvikling.

Der kan tilkøbes specifikke udredninger.