KOGNITION, ADFÆRD OG PROFESSIONELLE KOMPETENCER – modul 2

 

Introduktion
I arbejdet med borgere som af én eller anden årsag har en skade på hjernen, er det vigtigt at vide noget om hjernens kognition, og hvilke kognitive udfaldssymptomer det kan give, når hjernen ikke fungere normalt. Det er vigtigt, fordi kognition ofte er baggrund for den adfærd vi ser. Og ud fra den viden kan vi arbejde neuropædagogisk med borgeren.

 • At skabe og udvikle en god relation med borgeren, er en af de vigtige kerneopgaver i arbejdet med mennesker.

Derfor vil også kaste lys på dig som fagperson og arbejde med relations kompetence.

Indhold
Kurset er bygget op over 3 dage, og er tilrettelagt som en tretrinsraket, hvor der dag for dag bygges mere ovenpå den eksisterende viden

1. dag vil du få en grundig undervisning i hjernens kognition, kognitive udfaldssymptomer og relevante neuropædagogiske strategier ved hjerneskade. Vi dykker ned i den kognitive pyramide og udforsker og laver øvelser inden for de forskellige kognitive domæner. Ud fra denne faglige viden, vil vi arbejde med klinisk ræsonnering (professionel systematisk refleksion)

2. dag arbejder med tolkninger af adfærd, og kigger på hvor afgørende den er i vores selvbeskyttelse og vores måde at behandle andre på.

3. dag fortsætter vi med at kaste vi lys på hvilke professionelle og personlige kompetencer det kræver at arbejde i det neuofaglige felt

Form
Undervisningen foregår som formidling af teori, men der lægges i høj grad op til at undervisningen er dialog baseret.

Underviser inddrager egen praksiserfaring i eksempler og bestræber sig på at formidle teoretisk stof på en levende og billedlig måde. Med tanke på at alle mennesker husker og lærer på forskelligvis – planlægges undervisningen med en veksling mellem teori og praksis og små hjemmeopgaver.

Formålet er at deltagerne skal opleve, at teorien kan kobles direkte til deres praksis på arbejdsstedet og byder ind med egne oplevelser og erfaringer samt er deltagende i undervisningen.

Formålsbeskrivelse

 • At få Indblik i hjernens kognitive funktioner og dysfunktioner ved hjerneskade.
 • At kunne tolke og forstå adfærd i forhold til mennesker med hjerneskader.
 • At øge faglig refleksion.
 • At højne faglighed og samarbejde.
 • At kaste lys på og højne egne personlige og professionelle relationskompetencer, som er nødvendige i det neurofaglige flet
 • At du oplever at kunne tage værktøjer med hjem, som kan anvendes i praksis.

Virksomhedens/dit udbytte
Der er ofte mange komplekse problematikker, skjulte handicaps og krævende udfordringer i arbejdet med borgere med hjerneskade. Medarbejderen bliver bedre klædt på til at møde, håndtere og rehabilitere borgere med demens, hjerneskade og andre kognitive udfordringer.

Praktisk info
Der kan udstedes kursusbevis.

Modul 2 – Kognition, Adfærd og Professionelle kompetencer 
3 dage af 6 timers varighed

Hvis du ikke har en grundlæggende viden omkring hjernens anatomi, anbefales det at du først deltager på modul 1

Modul 1 – Hjernens anatomi og skadesfølger
2 dage af 6 timers varighed.

Spørgsmål og tilmelding sendes til Lykke Skovmand lskov@aabenraa.dk

Sted
Kurserne afholdes ved Hjernecenter syd i Tinglev

Kurset kan naturligvis også afholdes hos jer, som arbejdsplads arrangement. Skriv eller ring og vi finder en pris sammen på dette ud fra antal deltagere etc.

Underviser
Ulla Thrane Dybro, Hjerneskadekoordinator og specialkonsulent v/Hjernecenter syd.
For yderligere oplysninger om underviser klik her .

Der tages udgangspunkt i bl.a. nedenstående litteratur.

 • Neuropædagogik- hjerne, liv og læring, Peter Thybo.
 • Klinisk neuropsykologi, Anders Gade, mfl.
 • Brain Tree Training. Kit Malia
 • Adfærdsproblemer i ældreplejen, Bo Hejlskov Elven, mfl.
 • Håndbog i neuropædagogik, Odense kommune.
 • Vores tolkning af andres adfærd, Dorthe Birkmose.

Spørgsmål

Kontakt os hvis I vil høre mere, kurset kan også arrangeres på Jeres arbejdsplads

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Lykke Skovmand på lskov@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.