MEnTALISERING SOM ET NEUROPÆDAGOGISK VÆRKTØJ

 

Introduktion
Hvad er Mentalisering? 

Hvordan kan jeg, som omsorgsperson bruge dette i arbejdet med udsatte borgere?

 

Indhold
Med begrebet mentalisering forstås evnen til at se egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande – følelser, tanker, behov, mål og grunde.
Vi mentaliserer hele tiden, men er sjældent opmærksomme på at vi gør det. Vi tilpasser os konstant hinandens mentale tilstand og som oftest fungerer det godt.

Når vi i omsorgsarbejdet bliver udfordret af borgere som ikke længere evner at mentaliserede (hjerneskade, belastede opvækstvilkår eller andet), kan der opstå gnidninger, misforståelser eller konflikter. Her kan man gøre brug af kontrolleret mentalisering ved at overveje og reflektere over egne og borgerens mentale tilstande i situationen.

Man opøver sin evne til at se bagom adfærden og være i en belastet relation. Ved at mentalisere ser man den andens perspektiv samtidig med at man holder fast i sig selv. De basale begreber omkring metallisering vil blive gennemgået, vi vil gennemgå “de 4 løgne” og vore egne reaktioner, når vi kommer til kort i arbejdet med udsatte borgere.

Form
I undervisningen vil der veksles mellem undervisning, små filmklip og små øvelser.

Målgruppe
Alle mennesker, der arbejder med mennesker

Dit udbytte
Evnen til mentalisering er vigtigt i alt arbejde med andre mennesker. Mange oplever at blive ”slidte” i de vanskelige relationer og her kan en mere bevidst refleksion over borgerens evne til mentalisering og egne handlemuligheder være en beskyttende faktor. At man i en personalegruppe bliver mere bevidst om den måde vi forstår og forholder os til borgernes adfærd.

Praktisk info
Dette er en temadag på 5 timer.
Underviseren kan bookes til temadag i Jeres fysiske rammer
Der kan udstedes kursus bevis.

Spørgsmål
Har du spørgsmål så kontakt Ulla Thrane Dybro på E-mail: utdy@aabenraa.dk 

Underviser
Ulla Thrane Dybro

Udtalelse

Feedback fra temadag omkring – “Mentalisering”.

Vi har haft en temadag med Gitte, fra Hjernecenter syd.

Det var en meget lærerig dag. Vi fik teori, og vi fik vendt en masse eksempler fra vores hverdag med borgerne.

Vi fik god og nyttig vejledning i forhold til helt aktuelle sager som fyldte hos os. Vi gik straks i gang med at implementere nye tiltag, og med en hurtig synlig effekt. Vi blev bevidste om en anden måde at se os selv på, i samarbejdet med borgeren. Det var en helt igennem fantastisk dag. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger.

Gitte er en meget dygtig underviser, som formår at få alle med. Det var spændende og dynamisk hele tiden. Hendes måde at undervise på, gør for mig, at tingene huskes, og jeg derved reflekterer over min egen måde at agere på. Hun har en energi og positivitet, som er meget smittende.

Thomas og Heidi
Dillesholm

 

Feedback fra temadag omkring – ” Mentalisering”

Normalt kan en lang dag foran et PowerPoint foredrag føles meget langt trukken efter nogle få timer.

Dette var dog ikke tilfældet på dette kursus, Gitte var god til at involvere os deltagere, god til at skabe en debat om specifikke situationer som var relevante for lige vores institution.

Selvom kurset handlede om mentalisering, og det var også det der blev brugt mest tid på, udviste Gitte en stor og bredt omfavnende viden og erfaring indenfor vores felt. Hvilket skabte mulighed for nogle gode diskussioner og gode svar på spørgsmål fra os deltager, som måske ikke lige havde med mentalisering at gøre, men som var noget der fyldte i hverdagen på vores arbejdsplads.

Fra Marco, Bosted Lolland

 

Kontakt

Vi sammensætter meget gerne en temadag til Jer, ud fra Jeres behov
Kontakt os for en samlet pris.

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Lykke Skovmand på e.mail: lskov@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.