Konsulentydelser

Udover at udbyde kurser både internt og eksternt i kommunen, tilbyder vi også forskellige konsulentydelser:

  • Udredninger
    Vi samarbejder med Jer omkring udarbejdelse af kognitive udredninger, ADL-udredninger, pædagogiske udredninger, udarbejdelse af sanseprofiler osv.
  • Supervision
    Vi har konsulenter, der er uddannede superviserer og som tilbyder både gruppe- og individuel supervision. 
  • Sparring og rådgivning på enkeltsager
    Vores konsulenter rådgiver og giver sparring ift. Analyse og tilgang til borgere med udfordrende adfærd samt tilbyder målrettet hands on læring.

Samarbejde med pårørende – feedback

MEGET positiv feedback fra alle, super godt læringsudbytte – især at vi var en lille gruppe på 6, at vi derfor kunne drøfte evt. faldgrupper og underviserens perspektiver samt egne oplevelser

Ganske anvendeligt i en travl hverdag

/Jobcenter, Ungeindsatsen