Hjerneskadekoordinator

  = Borgerens vejviser i kommunen

At blive ramt af en hjerneskade er svært for både den ramte og pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag.

Det kan være svært at gennemskue, hvilke tilbud der er, og i hvilken rækkefølge tilbuddene skal komme i forhold til den aktuelle situation.

Det er vigtigt, at der er sammenhæng i forløbet, og at det giver mening for dig, således at du opnår den bedst mulige rehabilitering til en optimal hverdag.

Råd, vejledning og koordinering

Hjerneskadekoordinatoren tilbyder dig og dine pårørende råd, vejledning, koordinering og mulighed for at være din kontaktperson gennem hele forløbet. Dette for at sikre, at der er sammenhæng i den hjælp, der tilbydes, og at der arbejdes frem mod fælles mål på tværs af de involverede parter.

Hvem kan benytte sig af tilbuddet?

Borgere bosat i Aabenraa Kommune over 18 år, som har pådraget sig en hjerneskade som følge af:

 • Blodprop i hjernen
 • Hjerneblødning
 • Kranie-traume (trafikuheld, fald, slag eller andet hvor hovedet beskadiges af ydre faktorer)
 • Betændelsestilstande i hjernen
 • Iltmangel (i forbindelse med drukning, røgforgiftning eller genoplivning efter hjertestop)
 • Godartede svulster i hjernen

Kontakt til Hjerneskadekoordinatoren

 • Hospitalet kan kontakte Hjerneskadekoordinatoren i forbindelse med udskrivelse
 • Du kan selv henvende dig
 • Pårørende kan tage kontakt
 • Egen læge kan rette henvendelse
 • Fagfolk, du er i kontakt med, kan sætte sig i forbindelse med Hjerneskadekoordinatoren

Hjerneskadekoordinator

Ulla Thrane Dybro

utdy@aabenraa.dk
tlf. 2047 9485