Specialkonsulent i hjerneskade

Aabenraa Kommune har en specialkonsulent i hjerneskade, der fungerer som borgerens kontakt og vejviser i kommunen

At blive ramt af en skade på hjernen er svært for både den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag.

Det kan være svært at gennemskue, hvilke tilbud der er, og i hvilken rækkefølge tilbuddene skal komme i forhold til din aktuelle situation.

Råd og vejledning

Specialkonsulenten tilbyder dig og dine pårørende råd og vejledning i forhold til tilbud i kommunen, samt hjælp til forståelse og mestring af diverse problematikker i forbindelse med skaden.

Hvem kan benytte sig af tilbuddet?

Borgere bosat i Aabenraa Kommune over 18 år, som har pådraget sig en hjerneskade som følge af:

 • Blodprop i hjernen
 • Hjerneblødning
 • Kranie-traume (trafikuheld, fald, slag eller andet hvor hovedet beskadiges af ydre faktorer)
 • Betændelsestilstande i hjernen
 • Iltmangel (i forbindelse med drukning, røgforgiftning eller genoplivning efter hjertestop)
 • Godartede svulster i hjernen

Kontakt til Hjerneskadekoordinatoren

 • Hospitalet kan kontakte Hjerneskadekoordinatoren i forbindelse med udskrivelse
 • Du kan selv henvende dig
 • Pårørende kan tage kontakt
 • Egen læge kan rette henvendelse
 • Fagfolk, du er i kontakt med, kan sætte sig i forbindelse med Hjerneskadekoordinatoren

Specialkonsulent i hjerneskade

Ulla Thrane Dybro

utdy@aabenraa.dk
tlf. 2047 9485