HJERNENS ANATOMI, SKADESFØLGER OG NEUROPÆDAGOGIK – modul 1

 

Introduktion
For at kunne målrette den fag-professionelle indsat i arbejdet med borgere med erhvervet hjerneskade eller neurologisk fremadskridende lidelser, er det nødvendigt at have en grundlæggende viden om hjernens opbygning og funktion samt følgevirkninger i forbindelse med en hjerneskade.

Hvordan den neurofaglige viden danner grundlag for den neuropædagogiske indsats i teori og praksis, og hvordan du som fag-professionel skal agere i relation med den ramte, er ligeledes meget vigtig at have kendskab til i forhold til at komme i mål med sin fag-professionelles indsats.

Indhold
Kurset er bygget op over 2 dage, hvor du får en grundlæggende viden omkring hjernen. hjerneskader og neuropædagogik.

1. dag. Deltagerne får en grundlæggende viden om hjernens anatomi, skader og skadesfølger samt betydningen af, hvornår i livet, hjerneskaden indtræffer.

2. dag. Neuropædagogik og neuropædagogiske metoder. Fra teori til praksis. Herunder blandt andet viden omkring neuropædagogiske strategier, udfordrende adfærd samt vigtigheden af den fag-professionelles bevidsthed om ansvar og betydning i relationen.

 

Form
Undervisningen foregår som formidling af teori, men der lægges i høj grad op til, at undervisningen er dialogbaseret.

Underviser inddrager egen praksiserfaring i eksempler og bestræber sig på at formidle teoretisk stof på en levende og billedlig måde. Med tanke på at alle mennesker lærer og husker på forskelligvis – planlægges undervisningen med en veksling mellem teori og praksis.

Formålet er, at deltagerne oplever, hvordan teorien kan kobles direkte til egen praksis på arbejdsstedet, og at deltagerne aktivt byder ind med egne oplevelser og erfaringer.

Formålsbeskrivelse

  • Indblik i hjernens grundlæggende anatomi og funktion.
  • At kunne tolke og forstå adfærd i forhold til mennesker med hjerneskader
  • Få inspiration til hvordan neurofaglige metoder kan omsættes til praksis
  • Højne fagligheden og samarbejdet
  • Øge faglig refleksioner. Dialog og refleksion omkring formidling og implementering af ny viden i organisationen under og efter kursus forløbet.
  • At deltagerne skal oplever, hvordan teorien kan kobles direkte til praksis på arbejdsstedet.
  • Mulighed for at reflektere over mulige implementerings- og neurofaglige udviklingsemner omkring borgere fra egen fag-professionelle virke.

Virksomhedens/dit udbytte
Der er ofte mange komplekse problematikker, skjulte handicaps og krævende udfordringer i arbejdet med borgere med hjerneskade. Medarbejderen bliver bedre klædt på til at møde, håndtere og rehabilitere borgere med demens, hjerneskade og andre kognitive udfordringer.

Praksis info
2 – kursus dage af 6 timer
Forplejning indgår i prisen
Der udstedes efterfølgende kursusbevis.

Dato – Modul 1
Tirsdag den 7. september 2021 fra kl. 09.15 – 15.15
Tirsdag den 21. september 2021 fra kl. 09.15 – 15.15

Du kan med fordel efterfølgende deltage på
Modul 2 – Kognition, Adfærd og Professionelle kompetencer  KLIK HER som er følgende datoer

Tirsdag den 28. september 2021 fra kl. 09.15 – 15.15
Tirsdag den 05. oktober 2021 fra kl. 09.15 – 15.15
Tirsdag den 12. oktober 2021 fra kl. 09.15 – 15.15

Tilmelding til Tanja Jessen på taj@aabenraa.dk

Sted
Kurserne afholdes ved Hjernecenter Syd  – Mads Clausensvej 130, 6360 Tinglev

Vi har stor erfaring med, at afholde vores kurser/temadage eller supervision som arbejdsplads arrangement.
Skriv eller ring og vi finder en pris df
@aabenraa.dk eller ring på 73 76 88 50

Pris
For tilmelding og deltagelse på modul 1 kr. 1.695,-
For tilmelding og deltagelse på modul 1 og 2 kr. 3.100

Info
Kurset vil give dig størst udbytte, hvis du også deltager på modul 2.

Se nærmere oplysninger om dette under vores kurser. Er du i tvivl er du mere end velkommen til at kontakte underviseren. 

Spørgsmål
Du er mere end velkommen til at tage kontakt til Dorthe Friederichsen på e.mail: df@aabenraa.dk 

Underviser
Berit Juhl, specialkonsulent ved Hjernecenter Syd, læs om hendes kompetencer her https://www.hjernecentersyd.dk/vores-organisering/kursus-udvikling/specialkonsulenter/

Spørgsmål

Kontakt os for en samlet pris.

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Dorthe Friedrichsen df@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.