HJERNENS ANATOMI, SKADESFØLGER OG NEUROPÆDAGOGIK

 

Introduktion

For at kunne målrette den fag-professionelle indsat i arbejdet med borgere med erhvervet hjerneskade eller neurologisk fremadskridende lidelser, er det nødvendigt at have en grundlæggende viden om hjernens opbygning og funktion samt følgevirkninger i forbindelse med en hjerneskade.

Hvordan den neurofaglige viden danner grundlag for den neuropædagogiske indsats i teori og praksis

Indhold

Kurset er bygget op over 3 dage i form af en tretrinsraket, hvor der dag for dag bygges mere ovenpå den eksisterende viden

1. dag. Deltagerne får en grundlæggende viden om hjernens anatomi, skader og skadesfølger

2. dag. Neuropædagogik og neuropædagogiske metoder. Fra teori til praksis.

3. dag. Udfordrende adfærd og neuropædagogiske strategier. Hvordan og hvorfor i egen organisation. Set ud fra borger og fag-professionel perspektiv.

Form
Undervisningen foregår som formidling af teori, men der lægges i høj grad op til, at undervisningen er dialogbaseret.

Underviser inddrager egen praksiserfaring i eksempler og bestræber sig på at formidle teoretisk stof på en levende og billedlig måde. Med tanke på at alle mennesker lærer og husker på forskelligvis – planlægges undervisningen med en veksling mellem teori og praksis.

Formålet er, at deltagerne oplever, hvordan teorien kan kobles direkte til egen praksis på arbejdsstedet, og at deltagerne aktivt byder ind med egne oplevelser og erfaringer.

 

Formålsbeskrivelse

  • Indblik i hjernens grundlæggende struktur og funktion.
  • Indblik i hjernens kognitive processer
  • Kunne tolke og forstå adfærd i forhold til mennesker med hjerneskader
  • Få inspiration til hvordan neurofaglige metoder kan omsættes til praksis
  • Højne fagligheden og samarbejdet
  • Øge faglig refleksioner. Dialog og refleksion omkring formidling og implementering af ny viden i organisationen under og efter kursus forløbet.
  • At deltagerne skal oplever, hvordan teorien kan kobles direkte til praksis på arbejdsstedet.
  • Inden kursets afslutning har den enkelte deltager reflekteret over mulige implementerings og neurofaglige udviklings emner omkring borgere fra egen fag-professionelle virke.

 

Virksomhedens/dit udbytte
Der er ofte mange komplekse problematikker, skjulte handicaps og krævende udfordringer i arbejdet med borgere med hjerneskade. Medarbejderen bliver bedre klædt på til at møde, håndtere og rehabilitere borgere med demens, hjerneskade og andre kognitive udfordringer.

Praksis info

3 – kursus dage af 6 timer
Forplejning indgår i prisen
Der udstedes efterfølgende kursusbevis.

Sted
Kurserne afholdes ved Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn – Mads Clausensvej 130, 6360 Tinglev

Vi har stor erfaring med, at afholde vores kurser/temadage eller supervision som arbejdsplads arrangement.
Skriv eller ring og vi finder en pris 
rihp@aabenraa.dk eller ring på 73 76 88 50

Info
Kurset vil give dig størst udbytte, hvis du også deltager på modul 2.

Se nærmere oplysninger om dette under vores kurser. Er du i tvivl er du mere end velkommen til at kontakte underviseren. Eller at du/I allerede har en grundlæggende viden omkring hjernens anatomi, funktion og opbygning.

Spørgsmål
Du er mere end velkommen til at kontakte os for yderligere på telefon 73 76 88 50 el 21 49 70 85 Rikke Petersen eller via mail rihp@aabenraa.dk

Underviser
Berit Juhl, specialkonsulent ved Hjernecenter syd & THS, læs om hendes kompetencer her https://www.hjernecentersyd.dk/vores-organisering/kursus-udvikling/specialkonsulenter/

Spørgsmål

Kontakt os for en samlet pris.

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Rikke Hoegh Petersen Rihp@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.