HJERNENS ANATOMI, SKADESFØLGER OG NEUROPÆDAGOGIK – modul 1

 

Introduktion
For at kunne målrette den fag-professionelle indsat i arbejdet med borgere med erhvervet hjerneskade eller neurologisk fremadskridende lidelser, er det nødvendigt at have en grundlæggende viden om hjernens opbygning og funktion samt følgevirkninger i forbindelse med en hjerneskade.

Hvordan den neurofaglige viden danner grundlag for den neuropædagogiske indsats i teori og praksis, og hvordan du som fag-professionel skal agere i relation med den ramte, er ligeledes meget vigtig at have kendskab til i forhold til at komme i mål med sin fag-professionelles indsats.

Indhold
Kurset er bygget op over 2 dage, hvor du får en grundlæggende viden omkring hjernen. hjerneskader og neuropædagogik.

1. dag. Deltagerne får en grundlæggende viden om hjernens anatomi, skader og skadesfølger samt betydningen af, hvornår i livet, hjerneskaden indtræffer.

2. dag. Neuropædagogik og neuropædagogiske metoder. Fra teori til praksis. Herunder blandt andet viden omkring neuropædagogiske strategier, udfordrende adfærd samt vigtigheden af den fag-professionelles bevidsthed om ansvar og betydning i relationen.

 

Form
Undervisningen foregår som formidling af teori, men der lægges i høj grad op til, at undervisningen er dialogbaseret.

Underviser inddrager egen praksiserfaring i eksempler og bestræber sig på at formidle teoretisk stof på en levende og billedlig måde. Med tanke på at alle mennesker lærer og husker på forskelligvis – planlægges undervisningen med en veksling mellem teori og praksis.

Formålet er, at deltagerne oplever, hvordan teorien kan kobles direkte til egen praksis på arbejdsstedet, og at deltagerne aktivt byder ind med egne oplevelser og erfaringer.

Formålsbeskrivelse

  • Indblik i hjernens grundlæggende anatomi og funktion.
  • At kunne tolke og forstå adfærd i forhold til mennesker med hjerneskader
  • Få inspiration til hvordan neurofaglige metoder kan omsættes til praksis
  • Højne fagligheden og samarbejdet
  • Øge faglig refleksioner. Dialog og refleksion omkring formidling og implementering af ny viden i organisationen under og efter kursus forløbet.
  • At deltagerne skal oplever, hvordan teorien kan kobles direkte til praksis på arbejdsstedet.
  • Mulighed for at reflektere over mulige implementerings- og neurofaglige udviklingsemner omkring borgere fra egen fag-professionelle virke.

Virksomhedens/dit udbytte
Der er ofte mange komplekse problematikker, skjulte handicaps og krævende udfordringer i arbejdet med borgere med hjerneskade. Medarbejderen bliver bedre klædt på til at møde, håndtere og rehabilitere borgere med demens, hjerneskade og andre kognitive udfordringer.

Praksis info

2 – kursus dage af 6 timer
Forplejning indgår i prisen
Der udstedes efterfølgende kursusbevis.

Dato – Modul 1 = 2 dage

Ny dato undervejs 

Du kan med fordel efterfølgende deltage på
Modul 2 – Kognition, Adfærd og Professionelle kompetencer  

Ny dato undervejs

Tilmelding til Lykke Skovmand på lskov@aabenraa.dk

Sted
Kurserne afholdes ved Hjernecenter Syd i Tinglev

Vi har stor erfaring med, at afholde vores kurser/temadage eller supervision som arbejdsplads arrangement.
yderligere spørgsmål kontakt Lykke skovmand på: 
lskov
@aabenraa.dk eller ring på 73 76 88 50


Info
Kurset vil give dig størst udbytte, hvis du også deltager på modul 2.

  

 

Spørgsmål

Kontakt os for en samlet pris.

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Lykke Skovmand på mail: lskov@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.