Grundkursus autisme

 

Introduktion
Autisme er en såkaldt spektrumforstyrrelse, hvilket dels vil sige, at der er tale om flere forskellige diagnoser indenfor samme felt af sammenlignelige udviklingsforstyrrelser, dels vil sige at borgere med sammenlignelige diagnoser kan være mere eller mindre kognitivt handicappede.

Indhold
Kurset sigter mod at bibringe deltagerne grundlæggende viden om, hvad det vil sige at have en autismespektrumforstyrrelse.

Hvilken særlig forståelse fordres der af medarbejderne, således at borgeren med autisme mødes i sit handicap og i videst mulig omfang kan leve et liv, hvor der såvel er fokus på oplevelsen af sammenhæng og på udvikling af kompetencer.

Målgruppe
Kurset er for pædagogiske og sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder indenfor autisme-området.

Formålet
Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende viden om, hvad det vil sige at leve med en autismespektrum forstyrrelse.
I løbet af kurset vil deltagerne få indblik i –

 • Hvad er autisme og hvad rummer diagnosen
 • Udfordringer for borgere med autisme (autismekarakteristika og kognitive modeller), bl.a.
  • Anderledes sensorisk bearbejdning
  • Nedsat forestillingsevne
  • Repetitiv adfærd
  • Social kommunikation
 • Videre omhandler kurset
  • Stress
  • Oplevelse af sammenhæng
  • Tilgange til borgerne
  • Pædagogiske modeller
  • Kerneopgaven, den fagspecifikke og den politiske

På kurset vil deltagerne blive præsenteret for refleksionsspørgsmål vedrørende bl.a. kommunikation og relation vs. struktur.

Form
Der lægges op til en dialog baseret undervisning vekslende mellem teori og praksiserfaringer kendetegnet ved fælles refleksion og inddragelse af kursisternes egne erfaringer.

Dit udbytte
Forventningen er, at du på kurset opnår en basisindsigt i, hvad det vil sige at have autisme og således vil have fået yderligere forståelse for de udfordringer denne borgergruppe står overfor.

 

Praktisk info (sted, dato, forplejning, rette spørgsmål til etc.)

Kurset afholdes på Rhedersborg, Østermarkvej 1a, 6230 Rødekro

Der serveres kaffe og the i løbet af dagen samt frokost

Pris: 1800 kr.

Spørgsmål vedrørende det praktiske kan rettes til Stig Hansen; stih@aabenraa.dk

 

Tilmelding

Tilmelding til Stig Hansen på mail; stih@aabenraa.dk

Der er plads til 9 deltagere

Underviser
Pia Holm Christensen, SOSU assistent og pædagog på Autismecenter Syd. Udover SOSU assistent og pædagoguddannelsen er Pia også uddannet coach og har gennemført et tematisk uddannelseskursus i samarbejde med UC Syd med henblik på udvikling af et underviserkorps ved Autismecenter Syd.

Pia har 22 års praksiserfaring fra såvel det almene ældreområde som specialområdet autisme.

Spørgsmål

Kontakt os for en samlet pris.

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Stig Hansen på mail stih@aabenraa.dk