HJERNETRÆTHED

Slides Hjernetræthed og  Energiforvaltning

Tidsskema trafiksignalet

Målgruppe for foredraget:

– Borgere, som oplever sig ramt af hjernetræthed, grundet eksempelvis en hjerneskade, hjernerystelse, PTSD, depression, stress symptomer og lign.

– Medarbejdere som arbejder med borgere der virker “hjernetrætte”.

– Pårørende til borgere med hjernetræthed


Foredragsholder
Ulla Thrane Dybro
Specialkonsulent i hjerneskade
Hjernecenter Syd

FORRÅELSE

Slides afmagt og forråelse

Kommende foredrag: Klik her

Målgruppe for foredraget:

Professionelle, som arbejder med mennesker.


Foredragsholder
Ulla Thrane Dybro,
Specialkonsulent i hjerneskade
Hjernecenter Syd