Det gode samarbejde mellem borgere, pårørende og fag-professionelle

 Introduktion
Det gode samarbejde mellem borger, pårørende og fagprofessionelle er vigtigt for alle parter, ikke mindst for at kunne skabe den bedst mulige trivsel for den borger som samarbejdet drejer sig om.

Nogle gange kan samarbejdet desværre udvikle sig i den forkerte retning, hvor kommunikationen er gået skævt og konflikterne skaber vanskeligheder, så parterne er blevet modspillere frem for gode medspillere.

Indhold
Hvordan inddrages borger og  pårørende i samarbejdet, så det bliver positivt og konstruktivt, og hvordan  kan fagprofessioneller, være opmærksom på at forebygge og håndtere konflikter, igennem kommunikation, selvbeskyttende mestringsstrategier, og ved at være bevidst om egen evne til mentalisering, selvindsigt og perspektivskifte.

Emner der bliver berørt på dagen:

  • Kommunikation og relationskompetence.
  • Mentalisering.
  • Magt og sprog.
  • Konflikt og konflikthåndtering.
  • Perspektivskifte.
  • Robusthed.
  • Mestringsstrategier fra belastnings-og traumepsykologien.
  • Afmagt, og om hvordan man dæmmer op for omsorgstræthed og forråelse.
  • Selvindsigt og tolkning af adfærd. 

Form
Undervisningen foregår som formidling af teori, men der ligges op til at undervisningen er dialogbaseret, og at deltagerne byder ind med egne oplevelser og erfaringer, samt er deltagende i undervisningen

Underviseren vil inddrage egen praksiserfaring og formidle teoretisk stof på en levende og billedlig måde.

Målgruppe
Kurset er for sagsbehandlere, pædagogisk eller sundhedsfagligt personale, der samarbejder med borger og pårørende.

Dit udbytte
At du bedre kan håndtere de følelsesmæssige krav fra borger og pårørende.

At du oplever fornyet energi og arbejdslyst, til at indgå i konfliktfyldte situationer med borger og pårørende.

Underviser
Ulla Thrane Dybro, Hjerneskadekoordinator og specialkonsulent på Hjernecenter Syd.

Uddannet ergoterapeut. 30 års praksiserfaring med genoptræning af borgere med diverse neurologiske lidelser, herunder specielt specialiseret neurorehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade.

Efteruddannelser i neuroanatomi, kognitive dysfunktioner og narrativ supervision.

Holder oplæg, supervision og foredrag.

Er tilknyttet jobcenter i Aabenraa Kommune, hvor hun rådgiver sagsbehandlere og bidrager med afklaring af arbejdsevne vedr. borger med erhvervet hjerneskade og hjernerystelse.

Praktisk info
Temadag på 6 timer.

Deltagerantal: Max 25 personer

Der kan udstedes kursusbevis.

Spørgsmål
Har du spørgsmål så kontakt Ulla Thrane Dybro på E-mail: utdy@aabenraa.dk