Bosted Kliplev §105/85

Bosted Tinglev Sønderskovvej 25 §105/85

Bosted Tinglev Sønderskovvej 27 §85/105

Bosteder

Der arbejdes rehabiliterende på fase 3 og 4 niveau.

Bostederne er fordelt over 3 matrikler i henholdsvis Tinglev og Kliplev.

Der arbejdes støttende, vejledende, kompenserende og udviklende, med afsæt i en faktuel viden om hjerneskaden og skadesfølger samt ressourcer.

For borgere med specialiseret rehabiliteringsplan foregår den trænende indsats i et samarbejde mellem Hjernecenter syd og Træning & Forebyggelse, Aabenraa kommune

 

Bostederne rummer 2 målgrupper

Borgere fra 18 år med erhvervet hjerneskader grundet fremadskridende neurologiske lidelser, ulykker, blodpropper, hjerneblødninger, medfødt hjerneskader eller andre traumatiske hændelser. Som følge af hjerneskaden har denne målgruppe fysiske, kognitive og psykiske handicaps.

Borgere fra 18 år med medfødt svær fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for støtte til at kunne mestre de fleste dagligdagsfunktioner.

Pårørende siger om os: ”Jeg anbefaler gerne andre pårørende Hjernecenter syd”

Bostedet Kliplev hovedgade 6 A: §105/85

Bostedet er oprettet efter boliglovgivningens § 105 hvor der ydes § 85 støtte. I Hjernecenter syd er der 3 Bosteder, hvor målgruppen er mennesker med moderat til svær hjerneskade.

Pårørende siger om os “Jeg anbefaler gerne andre pårørende Hjernecenter syd”

Borgergruppen i Kliplev Bosted består af mennesker med senhjerneskade, sklerose og medfødt hjerneskade. Bostedet rummer 18 lejligheder og er delt op i teams, hvor forskellige faggrupper arbejder tværgående.

Bostedet arbejder neurorehabiliterende, ved at motivere beboerne i at mestre eget liv. Dette indebærer blandt andet vedligeholdende, støttende og udvik­lende træning, som styrker den enkelte beboers ressour­cer.

Bostedet lægger stor vægt på, at støtte beboerne i at etablere og vedli­geholde netværk samt deltage i aktiviteter udenfor botilbud­dets rammer.

Afdelingsleder
Bosted & Aktivitetscenter Kliplev

Majken M. Meyer

mmme@aabenraa.dk
tlf. 2929 8326

Bosted Sønderskovvej 25 §105/85

Bostedet Sønderskoven tilbyder den enkelte borger en specifik og målrettet neurofaglig tilgang med fokus på den enkeltes kompetencer og støtte til at være aktiv og handlende i egen hverdag.

Personalegruppen i Bostedet er tværfagligt (Sundhedsfaglig personale, Pædagoger, Pædagogisk Assistenter, Omsorgsmedhjælpere, elever og studerende). Der ydes en alsidig og kompetent neurofaglig støtte med borgerne i centrum.

Alle borgere tilbydes aktiviteter, som er tilrettelagt efter den enkeltes interesser, ressourcer og formåen.

Bostedets personale ledsager borgerne til konsultationer hos eksterne samarbejdspartner som neurolog, psykolog, læger mm, samt fritidsaktiviteter i det omfang det er muligt.

Afdelingsleder
Bosted Sønderskovvej 25

Anette Lange

alang@aabenraa.dk
tlf. 2182 3851

Bosted Sønderskovvej 27 §105/85

Der er tilknyttet 4 beboere

Målgruppen i bostedet er beboere i vanskelige livssituationer eks. borgere med svære hjerneskade og psykiatri, blandt andet borgere med frontallap skader, dobbelt og trippel diagnoser, og misbrug samt behandlingsdomme. Målgruppen har tidligere været tilknyttet mindre skærmet enheder eller haft utallige skift af tilbud igennem livet.

Målgruppen kan qua vanskelighederne, udvise aparte adfærd, udadreagerende adfærd, uforudsigelighed og manglende indsigt og i forståelsen af konsekvenser af egen adfærd.

Ud over bostedet er der borgere med sammenlignelige udfordringer, bosiddende i egen bolig og i tæt tilknytning til bostedet.

Bostedet har tilknyttet pædagoger, sundhedsfaglig personale, værkstedsassistent neuropsykolog, hjerneskadekoordinator og specialkonsulenter. Vi samarbejder tæt med jobcenter, misbrugskonsulenter og tilsynsværger samt politi og sagsbehandlere.

For borgere med specialiseret rehabiliteringsplan foregår den trænende indsats i et samarbejde mellem Hjernecenter syd og Træning & Forebyggelse, Aabenraa kommune

Afdelingsleder 
Bosted Sønderskovvej 27

Anette Lange

alang@aabenraa.dk
tlf. 2182 3851