Bostøtte

Varetager støtte hos borgere med erhvervet hjerneskader og psykiatri samt misbrug, i egne boliger I Aabenraa Kommune. Der er både tale om dag/aften og weekend støtte.

 

For borgere med specialiseret rehabiliteringsplan foregår den trænende indsats i et samarbejde mellem Hjernecenter syd og Træning & Forebyggelse, Center for Rehabilitering og hjemmeplejen Aabenraa kommune.

Vedligeholdet

Vedligeholdet løser pedelopgaver inde som ude i alle centerets matrikler. Specifikke borgere afhængig af behov bliver tilknyttet centerets vedligehold som en del af § 85 støtten samt borgere i afklarings- og ressourceforløb i samarbejde med jobcenteret.

Den enkelte borger er aktivt deltagende i eget liv og der sættes små overskuelige mål som justeres i takt med behov ressourcer og udvikling. Der udarbejdes kontinuerligt effekt og resultatdokumentation. Der afholdes kontinuerlige møder hvor trivsel, resultater og effekter drøftes ml. borgere og medarbejdere.

Café/værested

Cafeen er etableret med afsæt i fokus på at vi som mennesker vokser i relationen med andre. Borgere fra bosted og egne boliger i Tinglev området benytter sig af dette tilbud flere x ugentligt.

Afdelingsleder
Bostøtte & Vedligehold
Aktivitetscenter Tinglev

Dorte Kjer Jepsen

dkje@aabenraa.dk
tlf. 5170 4530

Centerleder

Pernille S Burich

psbu@aabenraa.dk tlf. 2335 9257

Ved spørgsmål til ledige pladser i bostedet/skærmet enhed eller ønske om inspirations besøg i centeret