Bosted Kliplev

Bostedet er oprettet efter boliglovgivningens § 105 hvor der ydes § 85 støtte. I Hjernecenter syd er der 3 Bosteder, hvor målgruppen er mennesker med moderat til svær hjerneskade.

Pårørende siger om os “Jeg anbefaler gerne andre pårørende Hjernecenter syd”

Borgergruppen i Kliplev Bosted består af mennesker med senhjerneskade, sklerose og medfødt hjerneskade. Bostedet rummer 18 lejligheder og er delt op i teams, hvor forskellige faggrupper arbejder tværgående.

Bostedet arbejder neurorehabiliterende, ved at motivere beboerne i at mestre eget liv. Dette indebærer blandt andet vedligeholdende, støttende og udvik­lende træning, som styrker den enkelte beboers ressour­cer.

Bostedet lægger stor vægt på, at støtte beboerne i at etablere og vedli­geholde netværk samt deltage i aktiviteter udenfor botilbud­dets rammer.

Team gul

Afdelingen er indrettet med 11 lejligheder til borgere med erhvervet hjerneskade efter kranietraume, apopleksi eller neurologisk sygdom.

Bogerne har behov for en neurorehabiliterende tilgang omkring såvel fysiske som kognitive følgevirknin­ger efter hjerneskaden.

Bogerne har behov for støtte i alle hverdagens sammenhænge både fysisk, kognitivt, kommunikativt og socialt.

For at styrke de relationelle sammenhænge arrangeres der i løbet af året forskellige aktiviteter sammen med borgere og pårørende.

Team Rød

Afdelingen er indrettet med 8 lejligheder til borger med medfødt- og senhjerneskade.

Borgerne har behov for støtte i alle hverdagens sammenhænge, både fysisk, kognitivt, kommunikativt og socialt.

Enkelte i teamet er yngre borgere, der er svært skadet både fysisk og kognitivt.

Her arbejder vi ud fra den neurorehabiliterende tilgang, med stor fokus på sansestimulation, hvor der gøres brug af sanse- og wellnesrum.

Ligeledes har Bostedet en sansehave, hvor borgerne nyder udelivet.

For at styrke de relationelle sammenhænge arrangeres der i løbet af året forskellige aktiviteter sammen med borgerne og de pårørende.

Bostedet betragter borgernes pårørende, som en vigtig ressource og derfor vægtes samarbejdet her imellem højt.

Afdelingsleder
Bostøtte & Vedligehold
Aktivitetscenter Tinglev

Dorte Kjer Jepsen

dkje@aabenraa.dk
tlf. 5170 4530

Centerleder

Pernille S Burich

psbu@aabenraa.dk tlf. 2335 9257

Ved spørgsmål til ledige pladser i bostedet/skærmet enhed eller ønske om inspirations besøg i centeret