Aktivitetscenter Tinglev

Har 20 fuldtidspladser. Fordelt på fuld, deltid- og kvarte pladser, således at der i løbet af ugen kommer gennemsnitligt 35 borgere i huset. Borgerne er primært borgere der bor selvstændigt eller tilknyttet centerets bosteder.

Målgruppen er primært borgere med erhvervet hjerneskade.

Der tilbydes aktiviteter, som tager udgangspunkt i borgernes individuelle mål og interesser og som i videst muligt omfang har overførselsværdi til eget hjem.

Aktiviteterne tilrettelægges så borgeren benytter og styrker deres kompetencer og indgår i relationer med andre, der har samme interesse og mål. Borgeren træner og vedligeholder deres funktioner og færdigheder og møder andre i sammenlignelig livssituationer.

Aktivitetscenteret tilbyder aktiviteter indenfor nedenstående områder:

Værksted, Natur og Teknik

Cykelværksted, sansehave, drivhus, dyrkning af grøntsager, vedligeholdelse af busser og biler og træværksted.

Krop og sundhed

Motion, mindfullness, NADA, muskeltræning, kognitiv træning og professionel hjernetræning, svømning og ridning.

Kreativ 

Håndarbejde madlavning, I-pad undervisning, IT-opgaver, kunst og samtalegrupper.

Aktivitetscenter Kliplev

Har 9 pladser fordelt på del og fuldtidspladser.

Borgere er primært borgere der kommer fra bostedet eller hjemmeboende yngre.

Målgruppen er primær borgere med svære hjerneskader af primær medfødt karakter.

Der tilbydes aktiviteter, som tager udgangspunkt i borgernes individuelle mål og interesser.

Aktiviteterne tilrettelægges så borgeren benytter og styrker deres Kompetencer og indgår i Relationer med andre omkring sansemæssige nærende oplevelser.