Voksen specialundervisning VSU

VSU er undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af fysiske eller psykiske handicap (kompenserende specialundervisning)

Der laves individuelt tilrettelagt undervisning evt. på hold. Undervisningstilbuddet oprettes efter kursisternes behov.

Der undervises bl.a. i dansk, matematik, engelsk, økonomi, billedkunst og krop & sundhed.

Målgruppen er borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse enten medfødt eller erhvervet samt borgere med psykiske vanskeligheder.

Undervisningen

  • Tager udgangspunkt i den enkelte kursists interesser og behov for undervisning
  • Foregår på små hold - gives i tidsafgrænsede perioder

Visitation til VSU, sker via direkte kontakt til Centeret, hvorefter der afholdes et indstillingsmøde med henblik på vurdering omkring visitation til tilbuddet.

Sidst opdateret 14.05.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?