328167610984598

Voksen specialundervisning (VSU)

VSU er kompenserende specialundervisning til unge fra 16 år og voksne.Formålet med undervisningen er, at du kan opnå færdigheder og strategier, så du bedre kan klare din hverdag.

Et undervisningstilbud ved VSU er individuelt tilrettelagt, og vi tager selvfølgelig hensyn til dine behov og ønsker.

Undervisningen foregår på små hold, hvor du vil være sammen med andre i lignende situation.

Målgrupper

 • Psykisk sårbare unge
 • Borgere med erhvervede eller medfødte hjerneskader
 • Borger med udviklingshæmning
 • Borgere med diagnose inden for autismespektret, ADHD eller andet

VSU er et gratis kommunalt undervisningstilbud.

Der kan etableres transport til undervisning.

Du  kan læse mere om de forskellige fag i menuen nedenfor.

Ønsker du information/optagelse på VSU, se kontaktoplysninger nedenfor.

Vi aftaler sammen et visitationsmøde og ud fra dette, vil vi vurdere, hvorvidt du er blandt målgruppen for VSU

Se her hvilke fag du kan vælge mellem i VSU

 • Målgruppe

  Borgere med erhvervede hjerneskade, udviklingshæmning eller diagnoser som ADHD, Asperger, m.v.

  Omfang

  Undervisningsforløbet er 6 måneder

  Hver 2. uge (ulige uger) om onsdagen i Tinglev kl. 9.30-11.00

  Medbring eget udstyr, så vidt der er muligt.

   

  Indhold og formål

  IT rummer en masse spændende muligheder for dig. Lær mere om, hvad du kan bruge din computer, tablet eller smartphone til.

  En af de største fordele er, at du kan gå på internettet. Her kan du blandt andet:

  • Online støtte – via skærmebesøg
  • Holde kontakten med venner og familie på Facebook
  • Købe varer i net butikker
  • Søge efter informationer på søgemaskinen Google
  • Tjekke din netbank
  • Se din digitale post på e-Boks
  • Finde svar og hjælp på Borger.dk
  • Se YouTube film

  Dit udbytte

  Undervisningen vil guide dig og skabe en støre viden omkring de muligheder du kan tilgå, på det World Wide Web - Internet.

  Apps på smartphones og tablets kan være med til at understøtte en selvstændig livsførelse for borgere med funktionsevnenedsættelser i forhold til kompensation og understøttelse af hukommelse, planlægning, struktur, kognitiv støtte og træning, fysisk træning, kommunikation og meget andet.

  På VSU kurset VT/IT vil du tilegne dig viden og færdigheder til at blive fortrolig med dine informationselektroniske medier, dvs. din smartphone, tablet eller computer, som du har haft berøringsangst med. Du vil blive undervist i hvordan du nemt kan finde rundt i internetjunglen og blive fortrolig med Google og Co.

  Du vil få lært at du kan tilgå din smartphone eller tablet på andre måder, hvis du har udfordringer med at betjene den.

 • Målgruppe

  Borgere med erhvervede hjerneskadede, udviklingshæmmede eller diagnoser som ADHD, Asperger m.v.

  Omfang

  Undervisningsforløbet er 6 måneder

  Undervisning i struktur og struktur-Apps.

  At få struktur ind i hverdagen betyder, at have en forudsigelig hverdag. Nervesystemet i kroppen kan slappe af, når det ved, hvad der er planlagt fremadrettet.

  En af de største fordele er, at du få ro i din hjerne. Her kan du blandt andet:

  • Gøre hverdagen synlig
  • Dele din struktur app.
  • Blive bevidst om, hvad orden i din hverdag betyder.
  • Få tips til at oprette opgaver i din struktur app.
  • Blive introduceret til forskellig struktur apps.
  • Blive introduceret til low-end struktur hjælpemidler.

   

  Dit udbytte

  I undervisningen vil du få hjælp til at strukturere din dag, få gennemgået din hverdag og belyse de dele at din hverdag, som skaber uro og irritation.

  Undervisningen vil guide dig og skabe en støre viden omkring de muligheder der ligger i en forudsigelig hverdag med rutiner og struktur hjælpemidler.

  Det er en god ide at gøre hverdagen synlig ved hjælp af en kalender eller et andet synligt værktøj. Rækkefølgen af de forskellige begivenheder hvornår og hvordan de er planlagt til at forløbe, giver overblik og tryghed. 

  Lær, hvordan du visuelt nemmere, kan støtte op om din struktur og at gentagelse skaber rutiner.

   

 • Målgruppe
  Broen henvender sig til dig, der:

  • er mellem 16-25 år 
  • oplever angst, usikkerhed og sårbarhed.
  • vil videre i dit liv.
  • har et ønske om selvstændigt, at kunne tage hånd om dit liv i hverdagen.

   Omfang

  Undervisningsforløbet er 6 måneder

  Indhold og formål

  Broen er et undervisningstilbud til dig, som er sårbar, og som i kraft af din situation har svært ved selvstændigt at klare hverdagen.

  Du vil hos os lære strategier, som kan hjælpe dig til bedre, at kunne mestre din hverdag. 

  Tilbuddet tilgodeser såvel det faglige, det personlige og det sundhedsmæssige aspekt, ligesom det giver dig mulighed for at indgå i et fællesskab med andre unge i lignende situationer.

  Alle mål sættes i samarbejde med dig, og der tages udgangspunkt i din livssituation.

  Du kan blive undervist i fag som medborgerskab, dansk, matematik, bevægelse, kost & hygiejne, engelsk og livsglæde.

  Dit udbytte

  Formålet med forløbet er, at du kommer ud blandt andre, får mulighed for at flytte fokus og får succesoplevelser. Du vil blive bedre i stand til selvstændigt at håndtere flere af de mangeartede krav, der er i dagligdagen, ligesom du får mulighed for at blive klar til evt. videre skolegang/uddannelse/job. Vi arbejder i fællesskab med dig sammen med din UU-vejleder.

 • Målgruppe

  Borger med en erhvervet hjerneskade, hjernetræthed, opmærksomheds-og hukommelsesbesvær.

  Omfang:

  Undervisningsforløbet er 6 måneder

  Indhold og formål

  Fordele ved deltagelse i Brainwalking:

  • Øget energitilførsel 
  • Øget indlæringspotentiale/ indlæringsparathed
  • Social og positiv samvær
  • Blive sansestimuleret og bruge dine sanser på ny
  • Finde spændende nye indlæringsmetoder igennem aktiv leg og bevægelse
  • Brug både din kreative og logiske hjernehalvdel i naturen

  Dit udbytte af Brainwalking

  Forskning viser, at mennesker der tilbringer mindst 20 min. eller mere ude i naturen, får udvidet deres hukommelse og oplever en mere åben tænkning. Disse 20 min. ude i naturen, skaber et lysere sind og positiv tilgang.

  Samlet styrker dette læring og koncentration.

  I Brainwalking vil du opleve en kombination af bevægelse og hukommelsestræning i sociale sammenhænge. Dine sanser vil blive stimuleret i naturen og du vil få øget din opmærksomhed. Alle kan deltage på deres præmisser.

   

   

 • Målgruppe

  Borgere med erhvervet hjerneskade efter:

  • Hjerneblødning
  • Blodprop
  • Anden pludselig opstået skade
   som medfører nedsat: koncentration, opmærksomhed, hukommelse, energi og initiativ.

  Omfang

  Undervisningsforløbet er 6 måneder

  Indhold/formål

  Hjerne(v)ridderne er et undervisningsforløb, hvor du i fællesskab med andre på små hold, arbejder med følgende:

   • Opgaver som styrker din opmærksomhed og koncentrationsevne.
   • Planlægning af din hverdag.
   • Skemalægning/kalendertræning.
   • Indlæring af strategier.

  Undervisningen tager udgangspunkt i dine behov og ønsker, og alle mål er individuelle og sættes i fællesskab med dig.

  Dit udbytte

  • Du kan lære strategier, som hjælper dig til at kunne mestre de udfordringer, som din hjerneskade har medført.
  • Du lærer at forvalte din energi bedst muligt.
  • Du vil indgå i et fællesskab med andre i samme situation som dig, hvor der er plads til snak og grin såvel som at dele de svære tanker.
 • Målgruppe:
  Borgere med udviklingshæmning, som ønsker at, modtage faglig undervisning.

  Omfang:

  Undervisningsforløbet er 6 måneder

   

  Indhold og formål:

  Du kan blive undervist i:

  • Hverdagsdansk: Læsning, stavning, skrive historier etc
  • Matematik: Talkendskab, pengekendskab, de fire regnearter etc.

   

  Al undervisning tilrettelægges ud fra dine forudsætninger og færdigheder, og alle mål sættes i samarbejde med dig.

  Du får samvær og fællesskab med andre udviklingshæmmede.

  Dit udbytte:

  • Du kan forbedre dine evner i dansk og matematik.
  • Du kan blive bedre til at arbejde selvstændigt med de stillede opgaver.
  • Du lærer at arbejde sammen med andre.
 • Målgruppe

  Mennesker med erhvervet hjerneskade.

  Omfang

  Hver tirsdag fra kl. 9.00 – 11.30 i Nygadehuset, Aabenraa.

  Man skal selv medbringe malerlærreder, men alle andre materialer er gratis.

  Indhold og formål

  Der undervises i billedkunst med primært fokus på maleriet. Vi arbejder med forskellige teknikker, farver, komposition og opbygning af et billede samt fortællingen i billedet.

  Vi arbejder med fælles temaer og udstiller gerne i det offentlige rum.

  Der bliver undervist og arbejdet individuelt, men indimellem med fælles oplæg.

  Dit udbytte:

  Vi møder hinanden med god tid og forståelse og forsøger i fællesskab at skabe et trygt frirum.

  Her er tid til at arbejde individuelt, og undervisningen tilrettelægges efter den enkelte kursist, så der kan kompenseres for såvel motoriske som kognitive vanskeligheder.

 • Kontaktoplysninger
  VSU - Aabenraa Kommune

  Voksen Specialundervisning

  Mads Clausens Vej 130
  6360 Tinglev

  Tlf.: 73 76 63 53

  Mail: vsu@aabenraa.dk

Sidst opdateret 03.02.2020

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?