328167610984598

Voksen specialundervisning (VSU)

VSU er kompenserende specialundervisning til unge fra 16 år og voksne.Formålet med undervisningen er, at du kan opnå færdigheder og strategier, så du bedre kan klare din hverdag.

Et undervisningstilbud ved VSU er individuelt tilrettelagt, og vi tager selvfølgelig hensyn til dine behov og ønsker.

Undervisningen foregår på små hold, hvor du vil være sammen med andre i lignende situation.

Målgrupper

 • Psykisk sårbare unge
 • Borgere med erhvervede eller medfødte hjerneskader
 • Borger med udviklingshæmning
 • Borgere med diagnose inden for autismespektret, ADHD eller andet

VSU er et gratis kommunalt undervisningstilbud.

Der kan etableres transport til undervisning.

Du  kan læse mere om de forskellige fag i menuen nedenfor.

Ønsker du information/optagelse på VSU, se kontaktoplysninger nedenfor.

Vi aftaler sammen et visitationsmøde og ud fra dette, vil vi vurdere, hvorvidt du er blandt målgruppen for VSU

Se her hvilke fag du kan vælge mellem i VSU

 • Følger af en Hjernerystelse/ Post Commotio

  Målgruppe
  Borger med følger efter en hjernerystelse/ Post Commotio

  Omfang
  Deltagere max 6-8 personer per hold.
  Undervisningsforløb 10 gange, 1 gang om ugen.

  Undervisning afholdes ved Tale, Høre, Syn, Plantagevej 4, 6330 Padborg

  Indhold/Formål
  25.000 danskere få hvert år en hjernerystelse. Mange kommer sig efterfølgende, men op mod 15 procent oplever langvarige følger, som kan gøre det svært at opretholde den hverdag, de havde, før de pådrog sig hjernerystelsen.

  Under forløbet vil vi komme omkring følgende emner

  • Hjernetræthed
  • Energiforvaltning
  • Sansernes påvirkning – især øget lyd og lysfølsomhed
  • Redskaber til genoptræning, såsom forskellige Mindfulness øvelser, strukturhåndtering, sanse- og kognitionstræning gennem BrainWalk.
  • Tanker og accept med en Metakognitiv tilgang.

  Dit udbytte
  Undervisningen vil skabe rum til at lære mere om hjernerystelse og give praktiske redskaber til hjælp til selvhjælp. Du vil få en større indsigt i, hvad du selv kan gøre for bedre at håndtere din dagligdag, med de udfordringer hjernerystelsen har medført.

  Undervisningen er tilrettelagt med langsom graduerede træningsintervaller for at tilgodese hjernetrætheden.

  Oplægsholder fra syns - og høreafdelingen vil bidrage med deres specialviden.

  Undervisningen vil ligeledes indeholde små gåture i naturen, Mindfulness øvelser på forskellige måder.

  Moderat og afbalanceret hjernetræning med sjov samvær og faglig information, samt ideer til at tage med hjem for at skabe en bedre hverdag.

   

  Visitationen til ovenstående:

  Kontakt underviser:

  Sofia V.L. Poulsen
  Ergoterapeut & IKT Konsulent
  Tlf. 7376 6989
  Mobil 2498 8197
  email. Pto@aabenraa.dk

 • Målgruppe
  Broen henvender sig til dig, der:

  • er mellem 16-25 år 
  • oplever angst, usikkerhed og sårbarhed.
  • vil videre i dit liv.
  • har et ønske om selvstændigt, at kunne tage hånd om dit liv i hverdagen.

   Omfang

  Undervisningsforløbet er 6 måneder

  Indhold og formål

  Broen er et undervisningstilbud til dig, som er sårbar, og som i kraft af din situation har svært ved selvstændigt at klare hverdagen.

  Du vil hos os lære strategier, som kan hjælpe dig til bedre, at kunne mestre din hverdag. 

  Tilbuddet tilgodeser såvel det faglige, det personlige og det sundhedsmæssige aspekt, ligesom det giver dig mulighed for at indgå i et fællesskab med andre unge i lignende situationer.

  Alle mål sættes i samarbejde med dig, og der tages udgangspunkt i din livssituation.

  Du kan blive undervist i fag som medborgerskab, dansk, matematik, bevægelse, kost & hygiejne, engelsk og livsglæde.

  Dit udbytte

  Formålet med forløbet er, at du kommer ud blandt andre, får mulighed for at flytte fokus og får succesoplevelser. Du vil blive bedre i stand til selvstændigt at håndtere flere af de mangeartede krav, der er i dagligdagen, ligesom du får mulighed for at blive klar til evt. videre skolegang/uddannelse/job. Vi arbejder i fællesskab med dig sammen med din UU-vejleder.

 • Målgruppe

  Borger med en erhvervet hjerneskade, hjernetræthed, opmærksomheds-og hukommelsesbesvær.

  Omfang:

  Undervisningsforløbet er 6 måneder

  Indhold og formål

  Fordele ved deltagelse i Brainwalking:

  • Øget energitilførsel 
  • Øget indlæringspotentiale/ indlæringsparathed
  • Social og positiv samvær
  • Blive sansestimuleret og bruge dine sanser på ny
  • Finde spændende nye indlæringsmetoder igennem aktiv leg og bevægelse
  • Brug både din kreative og logiske hjernehalvdel i naturen

   

  Dit udbytte af Brainwalking

  Forskning viser, at mennesker der tilbringer mindst 20 min. eller mere ude i naturen, får udvidet deres hukommelse og oplever en mere åben tænkning. Disse 20 min. ude i naturen, skaber et lysere sind og positiv tilgang.

  Samlet styrker dette læring og koncentration.

  I Brainwalking vil du opleve en kombination af bevægelse og hukommelsestræning i sociale sammenhænge. Dine sanser vil blive stimuleret i naturen og du vil få øget din opmærksomhed. Alle kan deltage på deres præmisser.

   

   

 • Målgruppe

  Mennesker med erhvervet hjerneskade.

  Omfang

  Hver tirsdag fra kl. 9.00 – 11.30 i Nygadehuset, Aabenraa.

  Man skal selv medbringe malerlærreder, men alle andre materialer er gratis.

  Indhold og formål

  Der undervises i billedkunst med primært fokus på maleriet. Vi arbejder med forskellige teknikker, farver, komposition og opbygning af et billede samt fortællingen i billedet.

  Vi arbejder med fælles temaer og udstiller gerne i det offentlige rum.

  Der bliver undervist og arbejdet individuelt, men indimellem med fælles oplæg.

  Dit udbytte:

  Vi møder hinanden med god tid og forståelse og forsøger i fællesskab at skabe et trygt frirum.

  Her er tid til at arbejde individuelt, og undervisningen tilrettelægges efter den enkelte kursist, så der kan kompenseres for såvel motoriske som kognitive vanskeligheder.

 • Kontaktoplysninger
  VSU - Aabenraa Kommune

  Voksen Specialundervisning

  Mads Clausens Vej 130
  6360 Tinglev

  Tlf.: 73 76 63 53

  Mail: vsu@aabenraa.dk