328167610984598

Syn

Synsafdelingen betjener alle synshandicappede borgere i Aabenraa kommune.

Med synshandicap forstås at man med bedst mulig korrektion ikke opnår en synsstyrke bedre end 6/18 (30%)

Lovgrundlaget er dels Lov om specialundervisning for voksne, Lov om Social service og folkeskoleloven

Borgeren tager kontakt til øjenlæge evt. ved hjælp af pårørende.

Ved henvendelse indhentes der oplysninger fra øjenlæge og/eller optiker. Ud fra disse laves i samarbejde med borgeren en udredning med forslag til foranstaltninger. Denne udredning sker ved indkaldelse til TH eller ved besøg i hjemmet.

I synsafdelingen er der ansat flg. faggrupper: Optiker, Speciallærer og Mobility-instruktører

 • Kontakt os i Synsafdelingen på

  tlf. 73 76 60 00

 • Foranstaltningerne kan være


  • Rådgivning og vejledning
  • Synsundersøgelse ved THS´ s optiker
  • Hjælpemiddelafprøvning
  • Afprøvning af kompenserende informationsteknologiske hjælpemidler
  • Specialpædagogisk bistand
  • Kompenserende specialundervisning individuel eller på hold
  • Temadage og kurser for særlige målgrupper
  • Behandling af ansøgning om optik fra lokal optiker
  • Konsulentbistand

Sidst opdateret 03.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?