328167610984598

Høre

Åbent Værksted - den første onsdag hver måned fra kl. 12.30 - 15.00

 • Har du problemer med dine høretekniske hjælpemidler?
 • Har du brug for rådgivning og vejledning omkring dine hjælpemidler?
 • Ønsker du mere viden om brugen og mulighederne med høretekniske hjælpemidler?

Så afholder Tale, Høre og Syn (THS) åbent værksted for alle borger i Aabenraa Kommune på Plantagevej 4 i Bov, 6330 Padborg.

Høreafdelingen tilbyder rådgivning/vejledning til alle borgere, der har nedsat hørefunktion, herunder Cochlear implanterede borgere, døve og tegnsprogsbrugere i Aabenraa Kommune.

Rådgivning om at leve med høreproblemer samt muligheden for hjælpemidler og brugen heraf. Rådgivning kan også være om hørerelaterede sygdomme eller tinnitus/lydfølsomhed.

Typisk vil høreafdelingen kunne rådgive om at håndtere et høretab, når et høreapparat ikke hjælper tilstrækkeligt.

Konsulentbistand
Høreafdelingen yder konsulentbistand til kommunale medarbejdere i sager, hvor dette ønskes.
Det er typisk om indretning med hjælpemidler i hjemmet/arbejdspladsen i forhold til høretekniske hjælpemidler, undervisning på skoler og efteruddannelsesinstitutioner mv.

Børneområdet
En børnehørekonsulent varetager hele børneområdet, herunder rådgivning/vejledning af børnene og deres forældre i forbindelse med undersøgelser på høreklinikken, bevilling og administration af høretekniske hjælpemidler til undervisningsbrug.
Børnehørekonsulenten arbejder tæt sammen med specialkonsulenten om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse og erhverv.

 • Rådgivning og vejledning vil typisk være relateret til

  • Hørevanskeligheder
  • Hjælpemidler
  • Tinnitus
  • Cochlear Implant
  • Hørerelaterede sygdomme (fx Menieres sygdom)
  • Lydfølsomhed
  • Arbejdsmarkedsrelaterede problemstillinger

 • Høreafdelingen tilbyder:

  • Rådgivning og vejledning
  • Kompenserende specialundervisning
  • Temaaftner for særlige målgrupper
  • Konsulentbistand til professionelle
  • Rådgivning om høretekniske hjælpemidler

 • Kontakt os i Høreafdelingen

  tlf. 73 76 60 00