Høre

Åbent Værksted - den første onsdag hver måned fra kl. 12.30 - 15.00

 • Har du problemer med dine høretekniske hjælpemidler?

 • Har du brug for rådgivning og vejledning omkring dine hjælpemidler?

 • Ønsker du mere viden om brugen og mulighederne med høretekniske hjælpemidler?

Så afholder Tale, Høre og Syn (THS) åbent værksted for alle borger i
Aabenraa Kommune på Plantagevej 4 i Bov, 6330 Padborg.

 

 

Høreafdelingen tilbyder rådgivning/vejledning til alle borgere, der har nedsat hørefunktion, herunder Cochlear implanterede borgere, døve og tegnsprogsbrugere i Aabenraa Kommune.

Rådgivning om at leve med høreproblemer samt muligheden for hjælpemidler og brugen heraf. Rådgivning kan også være om hørerelaterede sygdomme eller tinnitus/lydfølsomhed.

Typisk vil høreafdelingen kunne rådgive om at håndtere et høretab, når et høreapparat ikke hjælper tilstrækkeligt.


Konsulentbistand:
Høreafdelingen yder konsulentbistand til kommunale medarbejdere i sager, hvor dette ønskes.
Det er typisk om indretning med hjælpemidler i hjemmet/arbejdspladsen i forhold til høretekniske hjælpemidler, undervisning på skoler og efteruddannelsesinstitutioner mv.

Børneområdet.
En børnehørekonsulent varetager hele børneområdet, herunder rådgivning/vejledning af børnene og deres forældre i forbindelse med undersøgelser på høreklinikken, bevilling og administration af høretekniske hjælpemidler til undervisningsbrug. 
Børnehørekonsulenten arbejder tæt sammen med specialkonsulenten om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse og erhverv.

 

Høreafdelingen tilbyder:

 • Rådgivning og vejledning
 • Kompenserende specialundervisning
 • Temaaftner for særlige målgrupper
 • Konsulentbistand til professionelle
 • Rådgivning om høretekniske hjælpemidler


Rådgivning og vejledning vil typisk være relateret til:

 • Hørevanskeligheder
 • Hjælpemidler
 • Tinnitus
 • Cochlear Implant
 • Hørerelaterede sygdomme (fx Menieres sygdom)
 • Lydfølsomhed
 • Arbejdsmarkedsrelaterede problemstillinger

 

Kontakt os i Høreafdelingen 

tlf. 73 76 60 00 

Sidst opdateret 08.10.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Hjernecenter Syd Mads Clausenvej 130 6360 Tinglev tlf: 7376 8850