Ressourceforløb, Jobafklaring & Mentorstøtte

Centerets Aktivitet/beskæftigelsestilbud og Mentorer, varetager mentorstøtte og jobafklaringsopgaver i samarbejde med Jobcenteret. Opgaverne i praktikken, tilrettelægges individuelt som for eksempel kontoropgaver, pedelarbejde, træarbejde, håndværkeropgaver, køkkenarbejde og pædagogiske opgaver.

Erhvervsafklaringen suppleres med en parallel indsats af mere sundhedsfaglig og behandlingsorienteret karakter for eksempel coaching, Nada og hypnoterapi. Afsluttende udarbejdes en tværfaglig skriftlig status omkring den enkeltes mestringsevne, skånehensyn og udviklingsområder.

Oplevelsen af at lykkedes med erhvervsafklaringen, er med til at:

Give indblik i hvad et arbejde kræver - Styrke identitet og selvtillid - Forbedrer de sociale kompetencer -

Skabe privat, personlig og professionel udvikling.

Der kan tilkøbes specifikke udredninger af Centerets Neuropsykolog, Hjerneskadekoordinatorer samt øvrige konsulenter.

Sidst opdateret 03.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Hjernecenter Syd Mads Clausenvej 130 6360 Tinglev tlf: 7376 8850