328167610984598

Kurser og kursusforløb

Læs mere her.

 • Sansestimulation som neuropædagogisk værktøj

  Introduktion
  Sanseintegration og neuropædagogik går hånd i hånd, og det er derfor vigtigt både at have en viden om de forskellige sanser samt om hvordan hjernen bearbejder disse sanser for at kunne arbejde neuropædagogisk med en borger, der qua sin hjerneskade ikke kan bearbejde de sanseindtryk han får.

  Indhold
  Sanseintegration er hjernens konstante bearbejdning af information. Hjernen vælger, fremmer, hæmmer, sammenligner og forbinder information fra sanserne, så kroppen kan bruges effektivt.

  Sansemotorik er samspillet mellem sanser, hjerne, krop og bevægelse. Det er en kompleks størrelse. Uden at vi tænker over det, er vores krop altid i en eller anden form for bevægelse. Den tilpasser sig, ændrer stilling, korrigerer, stabiliserer, slapper af eller strammer sig op. Vi er ikke opmærksomme på alle de sansninger, som går forud for enhver af vores bevægelser.

  Hvis hjernen qua en hjerneskade ikke kan bearbejde og integrere disse sanseindtryk, så kan det også være svært at styre sin adfærd.

  Derfor er det vigtigt, at have en viden om både den raske og skadede hjerne for at kunne forstå borgernes adfærd, når sanserne pludselig ikke fungerer.

  Form
  Undervisningen foregår som et arbejdsplads kursus og vil være vekslende mellem teori og praktiske øvelser.

  Der vil blive taget udgangspunkt i kursisternes egne praksis eksempler, så undervisningen bliver så relevant som muligt.

  Målgruppe
  Kurset er for dig, der arbejder med borgere med senhjerneskader eller andre neurologiske skader såsom f.eks. demens og udviklingshæmning.

  Dit udbytte

  Du får redskaber du kan bruge og viden om de 7 sanser samt den neuropædagogiske tilgang til at undgå over- og understimulering.

  Derudover får du redskaber til at styrke borgerens evne til at sansestimulere sig selv samt redskaber til at affektregulere borgerens adfærd eller sansesprog.

  Underviser
  Specialkonsulent Gitte Andersson.

  Praktisk info
  Det er en temadag på 5 timer.
  Der kan udstedes kursus bevis.

  Opfølgning
  Som opfølgning på dagen og for at fremme implementeringen, så kan der i tillæg til temadagen købes ekstra dage med ”hands on” læring.

  ”Hands on” læring består i at underviseren følger Jer i Jeres hverdag. Underviseren råder og vejleder med henblik på implementeringen af det lærte i forhold til de enkelte borgere eller konkrete hverdagssituationer som I oplever som værende udfordrende.

  Kontakt os for en samlet pris.

  Spørgsmål
  Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Rikke Hoegh Petersen Rihp@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.

 • Metallisering som et neuropædagogisk værktøj

  Introduktion
  Hvad er Metallisering?  Hvordan kan jeg, som omsorgsperson bruge dette i arbejdet med udsatte borgere?

  Indhold
  Med begrebet metallisering forstås evnen til at se egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande – følelser, tanker, behov, mål og grunde.
  Vi metalliserer hele tiden, men er sjældent opmærksomme på at vi gør det. Vi tilpasser os konstant hinandens mentale tilstand og som oftest fungerer det godt.

  Når vi i omsorgsarbejdet bliver udfordret af borgere som ikke længere evner at metalliserede (hjerneskade, belastede opvækstvilkår eller andet), kan der opstå gnidninger, misforståelser eller konflikter. Her kan man gøre brug af kontrolleret metallisering ved at overveje og reflektere over egne og borgerens mentale tilstande i situationen.

  Man opøver sin evne til at se bagom adfærden og være i en belastet relation. Ved at metallisere ser man den andens perspektiv samtidig med at man holder fast i sig selv. De basale begreber omkring metallisering vil blive gennemgået, vi vil gennemgå "de 4 løgne" og vore egne reaktioner, når vi kommer til kort i arbejdet med udsatte borgere.

  Form
  I undervisningen vil der veksles mellem undervisning, små filmklip og små øvelser.

  Målgruppe
  Alle mennesker der arbejder med mennesker

  Dit udbytte
  Evnen til metallisering er vigtigt i alt arbejde med andre mennesker. Mange oplever at blive ”slidte” i de vanskelige relationer og her kan en mere bevidst refleksion over borgerens evne til metallisering og egne handlemuligheder være en beskyttende faktor. At man i en personalegruppe bliver mere bevidst om den måde vi forstår og forholder os til borgernes adfærd.

  Praktisk info
  Dette er en temadag på 5 timer.
  Deltagerantal: Max 25 personer
  Der kan udstedes kursus bevis.

  Spørgsmål
  Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Rikke Hoegh Petersen, Rihp@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.

  Underviser
  Specialkonsulent Gitte Andersson

   

 • Det gode samarbejde mellem borgere, pårørende og fagprofessionelle.

   

  Introduktion
  Det gode samarbejde mellem pårørende og fagprofessionelle er vigtigt for begge parter, ikke mindst for at kunne skabe den bedst mulige trivsel for den borger som samarbejdet drejer sig om.

  Nogle gange kan samarbejdet desværre udvikle sig i den forkerte retning, hvor kommunikationen er gået skævt og konflikterne skaber vanskeligheder, så parterne er blevet modspillere frem for gode medspillere.

  Indhold
  Hvordan inddrages pårørende i samarbejdet, så det bliver positivt og konstruktivt, og hvordan  kan fagprofessioneller, være opmærksom på at forebygge og håndtere konflikter, igennem kommunikation og ved at være bevidst om egen evne til mentalisering, selvindsigt og perspektivskifte.

  Formålet med kurset er, at deltagerne får styrket deres færdigheder i at indgå og udvikle det professionelle samarbejde med pårørende                                                                                                          

  Emner der bliver berørt på dagen:   

  • Kommunikation og relationskompetence.
  • Magt og sprog.
  • Konflikt og konflikthåndtering.
  • Selvindsigt og tolkning af adfærd.

   

  Form
  Undervisningen foregår som formidling af teori, men der ligges op til at undervisningen er dialogbaseret, og at deltagerne byder ind med egne oplevelser og erfaringer, samt er deltagende i undervisningen

  Underviseren vil inddrage egen praksiserfaring og formidle teoretisk stof på en levende, billedlig og underholdende måde.

   

  Målgruppe
  Kurset er for sagsbehandlere, pædagogisk eller sundhedsfagligt personale, der samarbejder med pårørende.

  Dit udbytte
  - At du bedre kan håndtere de følelsesmæssige krav fra borger og pårørende.                                                            

  - At du oplever fornyet energi og arbejdslyst, til at indgå i konfliktfyldte situationer med borger og pårørende.

   

  Underviser
  Ulla Thrane Dybro, Hjerneskadekoordinator og specialkonsulent ved Hjernecenter Syd.

  Uddannet ergoterapeut. 20 års praksiserfaring med genoptræning af borgere med diverse neurologiske lidelser, herunder specielt specialiseret neurorehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade.

  Efteruddannelser i neuroanatomi, kognitive dysfunktioner og narrativ supervision.

  Holder oplæg, supervision og foredrag.

  Praktisk info
  Vi har stor erfaring med at undervise i dette også som arbejdspladskursus, hvor underviseren kommer til Jer og afholder kurset. Også mulighed i vores kursus lokaler.

  Vi udbyder også jævnligt kurset hvor der er mulighed for tilmelding udefra. Følg med på vores Facebookside hvor vi jævnligt lægger kurser ud, hvor man som fagperson kan tilmelde sig de forskellige kurser.

   

  Spørgsmål - Kontakt via mail til rihp@aabenraa.dk eller ring på 73 76 88 50/21 49 70 85 for information omkring undervisning på Jeres arbejdsplads.

   

   

 • Hjernens anatomi, skadesfølger og neuropædagogik.   

                                                                                                       

  Introduktion
  For at kunne målrette den fag-professionelle indsat i arbejdet med borgere med erhvervet hjerneskade eller neurologisk fremadskridende lidelser, er det nødvendigt at have en grundlæggende viden om hjernens opbygning og funktion samt følgevirkninger i forbindelse med en hjerneskade.

  Hvordan den neurofaglige viden danner grundlag for den neuropædagogiske indsats i teori og praksis

   

  Indhold
  Kurset er bygget op over 3 dage i form af en tretrinsraket, hvor der dag for dag bygges mere ovenpå den eksisterende viden

  1. dag. Deltagerne får en grundlæggende viden om hjernens anatomi, skader og skadesfølger

  2. dag. Neuropædagogik og neuropædagogiske metoder. Fra teori til praksis.

  3. dag. Udfordrende adfærd og neuropædagogiske strategier. Hvordan og hvorfor i egen organisation. Set ud fra borger og fag-professionel perspektiv.

   

  Form
  Undervisningen foregår som formidling af teori, men der lægges i høj grad op til, at undervisningen er dialogbaseret.

  Underviser inddrager egen praksiserfaring i eksempler og bestræber sig på at formidle teoretisk stof på en levende og billedlig måde. Med tanke på at alle mennesker lærer og husker på forskelligvis - planlægges undervisningen med en veksling mellem teori og praksis.

  Formålet er, at deltagerne oplever, hvordan teorien kan kobles direkte til egen praksis på arbejdsstedet, og at deltagerne aktivt byder ind med egne oplevelser og erfaringer.  

   

  Formålsbeskrivelse

  • Indblik i hjernens grundlæggende struktur og funktion.
  • Indblik i hjernens kognitive processer
  • Kunne tolke og forstå adfærd i forhold til mennesker med hjerneskader
  • Få inspiration til hvordan neurofaglige metoder kan omsættes til praksis
  • Højne fagligheden og samarbejdet
  • Øge faglig refleksioner. Dialog og refleksion omkring formidling og implementering af ny viden i organisationen under og efter kursus forløbet.
  • At deltagerne skal oplever, hvordan teorien kan kobles direkte til praksis på arbejdsstedet.
  • Inden kursets afslutning har den enkelte deltager reflekteret over mulige implementerings og neurofaglige udviklings emner omkring borgere fra egen fag-professionelle virke.

   

  Virksomhedens/dit udbytte
  Der er ofte mange komplekse problematikker, skjulte handicaps og krævende udfordringer i arbejdet med borgere med hjerneskade. Medarbejderen bliver bedre klædt på til at møde, håndtere og rehabilitere borgere med demens, hjerneskade og andre kognitive udfordringer.

   

  Praksis info

  3 – kursus dage af 6 timer
  Forplejning indgår i prisen
  Der udstedes efterfølgende kursusbevis.

  Sted
  Kurserne afholdes ved Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn – Mads Clausensvej 130, 6360 Tinglev

  Vi har stor erfaring med, at afholde vores kurser/temadage eller supervision som arbejdsplads arrangement.
  Skriv eller ring og vi finder en pris 
  rihp@aabenraa.dk eller ring på 73 76 88 50

  Info
  Kurset vil give dig størst udbytte, hvis du også deltager på modul 2. 

  Se nærmere oplysninger om dette under vores kurser. Er du i tvivl er du mere end velkommen til at kontakte underviseren. Eller at du/I allerede har en grundlæggende viden omkring hjernens anatomi, funktion og opbygning.

  Spørgsmål
  Du er mere end velkommen til at kontakte os for yderligere på telefon 73 76 88 50 el 21 49 70 85 Rikke Petersen eller via mail rihp@aabenraa.dk

  Underviser
  Berit Juhl, specialkonsulent ved Hjernecenter syd & THS, læs om hendes kompetencer her http://www.hjernecentersyd.dk/vores-organisering/kursus-udvikling/specialkonsulenter/

 • Om - Kognition, adfærd og professionelle kompetencer  

                                                                                              

  Introduktion
  I arbejdet med borgere som af én eller anden årsag har en skade på hjernen, er det vigtigt at vide noget om hjernens kognition, og hvilke kognitive udfaldssymptomer det kan give, når hjernen ikke fungere normalt. Det er vigtigt, fordi kognition ofte er baggrund for den adfærd vi ser. Og ud fra den viden kan vi arbejde neuropædagogisk med borgeren.

  • At skabe og udvikle en god relation med borgeren, er en af de vigtige kerneopgaver i arbejdet med mennesker.

  Derfor vil også kaste lys på dig som fagperson og arbejde med relations kompetence.

  Indhold
  Kurset er bygget op over 3 dage, og er tilrettelagt som en tretrinsraket, hvor der dag for dag bygges mere ovenpå den eksisterende viden

  1. dag vil du få en grundig undervisning i hjernens kognition, kognitive udfaldssymptomer og relevante neuropædagogiske strategier ved hjerneskade. Vi dykker ned i den kognitive pyramide og udforsker og laver øvelser inden for de forskellige kognitive domæner. Ud fra denne faglige viden, vil vi arbejde med klinisk ræsonnering (professionel systematisk refleksion)

  2. dag arbejder med tolkninger af adfærd, og kigger på hvor afgørende den er i vores selvbeskyttelse og vores måde at behandle andre på.

  3. dag fortsætter vi med at kaste vi lys på hvilke professionelle og personlige kompetencer det kræver at arbejde i det neuofaglige felt

  Form
  Undervisningen foregår som formidling af teori, men der lægges i høj grad op til at undervisningen er dialog baseret.

  Underviser inddrager egen praksiserfaring i eksempler og bestræber sig på at formidle teoretisk stof på en levende og billedlig måde. Med tanke på at alle mennesker husker og lærer på forskelligvis - planlægges undervisningen med en veksling mellem teori og praksis og små hjemmeopgaver.

  Formålet er at deltagerne skal opleve, at teorien kan kobles direkte til deres praksis på arbejdsstedet og byder ind med egne oplevelser og erfaringer samt er deltagende i undervisningen.

  Formålsbeskrivelse

  • At få Indblik i hjernens kognitive funktioner og dysfunktioner ved hjerneskade.
  • At kunne tolke og forstå adfærd i forhold til mennesker med hjerneskader.
  • At øge faglig refleksion.
  • At højne faglighed og samarbejde.
  • At kaste lys på og højne egne personlige og professionelle relationskompetencer, som er nødvendige i det neurofaglige flet
  • At du oplever at kunne tage værktøjer med hjem, som kan anvendes i praksis.

  Virksomhedens/dit udbytte
  Der er ofte mange komplekse problematikker, skjulte handicaps og krævende udfordringer i arbejdet med borgere med hjerneskade. Medarbejderen bliver bedre klædt på til at møde, håndtere og rehabilitere borgere med demens, hjerneskade og andre kognitive udfordringer.

  Praktisk info

  3 kursus dage af 6 timer

  Forplejning indgår i prisen.

  Der udstedes efterfølgende kursusbevis.

  Sted
  Kurserne afholdes ved Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn – Mads Clausensvej 130, 6360 Tinglev

  Vi har stor erfaring med, at alle vores kurser/temadage eller supervision bliver afholdt hos Jer/altså som arbejdspladsarrangement. Skriv eller ring og vi finder en pris

  rihp@aabenraa.dk eller ring på 73 76 88 50

   

  Info
  Kurset vil give dig størst udbytte, hvis du har erhvervet dig grundlæggende viden om hjernens funktion og opbygning. Ellers anbefales, at du først deltager i 3 dages kursus omkring ”Hjernens anatomi, skadesfølger og neuropædagogik” ved Berit Juhl. Se nærmere oplysninger om dette under vores kurser. Er du i tvivl er du mere end velkommen til at kontakte underviseren. Eller at du/I allerede har en grundlæggende viden omkring hjernens anatomi, funktion og opbygning.

  Underviser
  Ulla Thrane Dybro, Hjerneskadekoordinator og specialkonsulent v/Hjernecenter syd & THS. For yderligere oplysninger om underviser, se

  her http://www.hjernecentersyd.dk/vores-organisering/kursus-udvikling/specialkonsulenter/

  Spørgsmål eller ønsker du at høre mere, så kontakt Rikke H. Petersen Rihp@aabenraa.dk eller på Tlf. 73 76 88 50. 

  Der tages udgangspunkt i bl.a. nedenstående litteratur.

  • Neuropædagogik- hjerne, liv og læring, Peter Thybo.
  • Klinisk neuropsykologi, Anders Gade, mf.
  • Brain Tree Training. Kit Malia
  • Adfærdsproblemer i ældreplejen, Bo Hejlskov Elven, mf.
  • Håndbog i neuropædagogik, Odense kommune.
  • Vores tolkning af andres adfærd, Dorthe Birkmose.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Grundkursus autisme

   

  Introduktion
  Autisme er en såkaldt spektrumforstyrrelse, hvilket dels vil sige, at der er tale om flere forskellige diagnoser indenfor samme felt af sammenlignelige udviklingsforstyrrelser, dels vil sige at borgere med sammenlignelige diagnoser kan være mere eller mindre kognitivt handicappede.

  Målgruppe
  Kurset er for pædagogiske og sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder indenfor autisme-området.

  Indhold
  Kurset sigter mod at bibringe deltagerne grundlæggende viden om, hvad det vil sige at have en autismespektrumforstyrrelse.

  Hvilken særlig forståelse fordres der af medarbejderne, således at borgeren med autisme mødes i sit handicap og i videst mulig omfang kan leve et liv, hvor der såvel er fokus på oplevelsen af sammenhæng og på udvikling af kompetencer.

   

  Formålet
  Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende viden om, hvad det vil sige at leve med en autismespektrum forstyrrelse.
  I løbet af kurset vil deltagerne få indblik i –

  • Hvad er autisme og hvad rummer diagnosen
  • Udfordringer for borgere med autisme (autismekarakteristika og kognitive modeller), bl.a.
   • Anderledes sensorisk bearbejdning
   • Nedsat forestillingsevne
   • Repetitiv adfærd
   • Social kommunikation
  • Videre omhandler kurset
   • Stress
   • Oplevelse af sammenhæng
   • Tilgange til borgerne
   • Pædagogiske modeller
   • Kerneopgaven, den fagspecifikke og den politiske

  På kurset vil deltagerne blive præsenteret for refleksionsspørgsmål vedrørende bl.a. kommunikation og relation vs. struktur.

  Form
  Der lægges op til en dialog baseret undervisning vekslende mellem teori og praksiserfaringer kendetegnet ved fælles refleksion og inddragelse af kursisternes egne erfaringer.


  Dit udbytte
  Forventningen er, at du på kurset opnår en basisindsigt i, hvad det vil sige at have autisme og således vil have fået yderligere forståelse for de udfordringer denne borgergruppe står overfor.

   

  Praktisk info (sted, dato, forplejning, rette spørgsmål til etc.)

  Kurset afholdes på Rhedersborg, Østermarkvej 1a, 6230 Rødekro, den 22. januar 2021 kl. 10-15

  Der serveres kaffe og the i løbet af dagen samt frokost

  Pris: 1800 kr.

  Spørgsmål vedrørende det praktiske kan rettes til Stig Hansen; stih@aabenraa.dk

  Spørgsmål vedrørende det indholdsmæssige kan rettes til Pia H. Christensen; phh@aabenraa.dk

   

  Tilmelding

  Tilmelding til Stig Hansen på mail; stih@aabenraa.dk

  Frist for tilmelding den 15. januar 2021

  Der er plads til 9 deltagere

   

  Underviser
  Pia Holm Christensen, SOSU assistent og pædagog på Autismecenter Syd. Udover SOSU assistent og pædagoguddannelsen er Pia også uddannet coach og har gennemført et tematisk uddannelseskursus i samarbejde med UC Syd med henblik på udvikling af et underviserkorps ved Autismecenter Syd.

  Pia har 22 års praksiserfaring fra såvel det almene ældreområde som specialområdet autisme.

   

   

   

   

 • Mentalisering - Feedback

  Tusind tak for en dejlig oplevelse, der på alle måder levede op til mine forventninger til indhold. Har fået så mange positive tilkendegivelser her til morgen og op ad formiddagen. Mange siger, at de fik noget at tænke over og du var virkelig god til at sige tingene på en rolig måde. Mit indtryk er, at alle fik sig noget med hjem i forhold til sig selv. Der er blevet genfortalt mange ting fra i går til dem, der ikke var her.

  Snakken og refleksioner har været i gang hele formiddagen i relation til de borgere, der udfordrer os.

  Dine bemærkninger omkring omtanke af de ord, vi bruger i omtalen af borgere, pårørende, kollegaer – gik rent ind! Den sad lige i skabet hos hver af os. Ligeledes dine ord om, hvordan vi møder på arbejdet og inde ved borgerne.

  Jeg gik selv hjem med en utrolig positiv følelse af, at have fået en ”gave”, som jeg kan bruge i forhold til mig selv og vi har fået et grundlag for at medinddrage vores eget bidrag til når det lykkes eller ej.

  Jeg er sikker på, at alle borgerne får en fantastisk dag med personale, der er ekstra bevidste om deres adfærd.

 • Revy - Feedback

  ” I har bare gjort en stor forskel for mange arbejdspladser og sat gode dialoger i gang i arbejdsmiljøgrupperne. I formår med revyen at formidle vigtig viden i forebyggelsen af vold og krænkende handlinger. I omsætter på fornemmeste vis teori til en nærværende praksis med ”tolkningsjakkerne”. Vi oplever at revyen har sat gang i en åben og ærlig dialog om vores professionelle rolle og tilgang til borgeren på arbejdspladserne. På TR og AM konferencen 2019 fortæller en arbejdsplads fra Aabenraa Kommune om den ændrede tilgang på baggrund af Dorte Birkemoses teori. Det er en helt fantastisk historie – for både borger og personale.”

  Venlig hilsen

  Henriette Daabeck
  MED- og arbejdsmiljøkonsulent

 • Samarbejde med pårørende - Feedback på undervisning

  MEGET positiv feedback fra alle, super godt læringsudbytte – især at vi var en lille gruppe på 6, at vi derfor kunne drøfte evt. faldgrupper og underviserens perspektiver samt egne oplevelser

  Ganske anvendeligt i en travl hverdag

  /Jobcenter, Ungeindsatsen

 • Mentalisering - Feedback

  Hele personalegruppen har haft en hel kursusdag med Gitte Andersson.

  Det var en meget lærerig dag. Vi fik teori, og vi fik vendt en masse eksempler fra vores hverdag med borgerne.

  Vi fik god og nyttig vejledning i forhold til helt aktuelle sager som fyldte hos os. Vi gik straks i gang med at implementere nye tiltag, og med en hurtig synlig effekt. Vi blev bevidste om en anden måde at se os selv på, i samarbejdet med borgeren. Det var en helt igennem fantastisk dag. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger.

  Gitte er en meget dygtig underviser, som formår at få alle med. Det var spændende og dynamisk hele tiden. Hendes måde at undervise på, gør for mig, at tingene huskes, og jeg derved reflekterer over min egen måde at agere på. Hun har en energi og positivitet, som er meget smittende.

   

  Thomas og Heidi

  Dillesholm

   

 • Samarbejde med pårørende - Feedback fra undervisningsforløb hjemmeplejen, Aabenraa Kommune

  Ulla Dybro og Tanja Petersen har undervist hjemmeplejen i Aabenraa kommune omkring "Samarbejde med pårørende"

  ”Underviserne var godt klædt på. De gjorde undervisningen levende, ved at lave rollespil med brug af forskellige jakker - Den personlige, den faglige og den professionelle jakke.

  Vi kan mærke en forskel i vores dagligdag efter undervisningen. Vi henviser til de forskellige jakker i hverdagen ved ex. Tavlemøderne i hjemmeplejen.”

  ”Jeg er via undervisningen blevet bekræftet i at min måde at samarbejde med borgere og pårørende er ok”