328167610984598

Kurser og kursusforløb

Læs mere her.

 • Introduktion
  Sanseintegration og neuropædagogik går hånd i hånd og det er derfor vigtigt både at have en viden om de forskellige sanser samt om hvordan hjernen bearbejder disse sanser for at kunne arbejde neuropædagogisk med en borger, der qua sin hjerneskade ikke kan bearbejde de sanseindtryk han får.

  Indhold
  Sanseintegration er hjernens konstante bearbejdning af information. Hjernen vælger, fremmer, hæmmer, sammenligner og forbinder information fra sanserne, så kroppen kan bruges effektivt.

  Sansemotorik er samspillet mellem sanser, hjerne, krop og bevægelse. Det er en kompleks størrelse. Uden at vi tænker over det, er vores krop altid i en eller anden form for bevægelse. Den tilpasser sig, ændrer stilling, korrigerer, stabiliserer, slapper af eller strammer sig op. Vi er ikke opmærksomme på alle de sansninger, som går forud for enhver af vores bevægelser.

  Hvis hjernen qua en hjerneskade ikke kan bearbejde og integrere disse sanseindtryk, så kan det også være svært at styre sin adfærd.

  Derfor er det vigtigt at have en viden om både den raske og skadede hjerne for at kunne forstå borgernes adfærd, når sanserne pludselig ikke fungerer.

  Form
  Undervisningen foregår som et arbejdspladskursus og vil værende vekslende mellem teori og praktiske øvelser.

  Der vil blive taget udgangspunkt i kursisternes egne praksis eksempler, så undervisningen bliver så relevant som muligt.

  Målgruppe
  Kurset er for dig, der arbejder med voksne borgere med senhjerneskader eller andre neurologiske skader såsom f.eks. demens og udviklingshæmning

  Dit udbytte
  Du får viden om de 7 sanser samt den neuropædagogiske tilgang til at undgå over- og understimulering.

  Derudover får du redskaber til at styrke borgerens evne til at stimulere sig selv samt redskaber til at mindske borgerens selvskadende og udadrettet adfærd.

  Underviser
  Specialkonsulent Gitte Andersson.

  Praktisk info
  Det er en temadag på 6 timer.
  Der kan udstedes kursusbevis.

  Opfølgning
  Som opfølgning på dagen og for at fremme implementeringen, så kan der i tillæg til temadagen købes ekstra dage med ”hands on” læring.

  ”Hands on” læring består i at underviseren følger Jer i Jeres hverdag. Underviseren råder og vejleder med henblik på implementeringen af det lærte i forhold til de enkelte borgere eller konkrete hverdagssituationer som I oplever som værende udfordrende.

  Kontakt os for en samlet pris.

  Spørgsmål
  Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Rikke Hoegh Petersen Rihp@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.

 • Introduktion
  Hvad er Mentalisering, og hvordan kan jeg, som omsorgsperson bruge dette i arbejdet med udsatte borgere

  Indhold
  Med begrebet mentalisering forstås evnen til at se egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande – følelser, tanker, behov, mål og grunde.
  Vi mentalliserer hele tiden, men er sjældent opmærksomme på at vi gør det. Vi tilpasser os konstant hinandens mentale tilstand og som oftest fungerer det godt.

  Når vi i omsorgsarbejdet bliver udfordret af borgere som ikke længere evner at mentaliserere (hjerneskade, belastede opvækstvilkår eller andet), kan der opstå gnidninger, misforståelser eller konflikter. Her kan man gøre brug af kontrolleret mentalisering ved at overveje og reflektere over egne og borgerens mentale tilstande i situationen.

  Man opøver sin evne til at se bagom adfærden og være i en belastet relation. Ved at mentalisere ser man den andens perspektiv samtidig med at man holder fast i sig selv. De basale begreber omkring mentalisering vil blive gennemgået, vi vil snakke om løgne og vore egne reaktioner, når vi kommer til kort i arbejdet med udsatte borgere.

  Form
  I undervisningen vil der veksles mellem undervisning, små filmklip og små øvelser.

  Målgruppe
  Sundhedsfaglig og pædagogisk personale

  Dit udbytte
  Evnen til mentalisering er vigtigt i alt arbejde med andre mennesker. Mange oplever at blive ”slidte” i de vanskelige relationer og her kan en mere bevidst refleksion over borgerens evne til mentalisering og egne handlemuligheder være en beskyttende faktor. At man i en personalegruppe bliver mere bevidst om den måde vi forstår og forholder os til borgernes adfærd.

  Praktisk info
  Dette er en temadag på 6 timer.
  Deltagerantal: Max 25 personer
  Der kan udstedes kursusbevis.

  Spørgsmål
  Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Rikke Hoegh Petersen, Rihp@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.

  Underviser
  Neuropsykolog - Mette Hennelund

  Psykologisk konsulent,
  cand.psych.aut., specialist uddannelse i børneneuropsykologi og supervisor. Efteruddannelse i kognitiv terapi

  Jobfunktion
  Konsulent: Neuropsykologiske udrednings- og rådgivningsopgaver, supervision, samtaleforløb med borgere og pårørende. Undervisning og kurser til personale og pårørende

  Specialer
  Neuropsykologisk udredning, supervision af personale, samtale og rådgivning til borgere og pårørende.

  Neurokonsulent - Tanja L. Petersen

 • Det gode samarbejde mellem borgere, pårørende og fagprofessionelle.

   

  Introduktion
  Det gode samarbejde mellem pårørende og fagprofessionelle er vigtigt for begge parter, ikke mindst for at kunne skabe den bedst mulige trivsel for den borger som samarbejdet drejer sig om.

  Nogle gange kan samarbejdet desværre udvikle sig i den forkerte retning, hvor kommunikationen er gået skævt og konflikterne skaber vanskeligheder, så parterne er blevet modspillere frem for gode medspillere.

  Indhold
  Hvordan inddrages pårørende i samarbejdet, så det bliver positivt og konstruktivt, og hvordan  kan fagprofessioneller, være opmærksom på at forebygge og håndtere konflikter, igennem kommunikation og ved at være bevidst om egen evne til mentalisering, selvindsigt og perspektivskifte.

  Formålet med kurset er, at deltagerne får styrket deres færdigheder i at indgå og udvikle det professionelle samarbejde med pårørende                                                                                                          

  Emner der bliver berørt på dagen:   

  • Kommunikation og relationskompetence.
  • Magt og sprog.
  • Konflikt og konflikthåndtering.
  • Selvindsigt og tolkning af adfærd.

   

  Form
  Undervisningen foregår som formidling af teori, men der ligges op til at undervisningen er dialogbaseret, og at deltagerne byder ind med egne oplevelser og erfaringer, samt er deltagende i undervisningen

  Underviseren vil inddrage egen praksiserfaring og formidle teoretisk stof på en levende, billedlig og underholdende måde.

   

  Målgruppe
  Kurset er for sagsbehandlere, pædagogisk eller sundhedsfagligt personale, der samarbejder med pårørende.

  Dit udbytte
  - At du bedre kan håndtere de følelsesmæssige krav fra borger og pårørende.                                                            

  - At du oplever fornyet energi og arbejdslyst, til at indgå i konfliktfyldte situationer med borger og pårørende.

   

  Underviser
  Ulla Thrane Dybro, Hjerneskadekoordinator og specialkonsulent ved Hjernecenter Syd.

  Uddannet ergoterapeut. 20 års praksiserfaring med genoptræning af borgere med diverse neurologiske lidelser, herunder specielt specialiseret neurorehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade.

  Efteruddannelser i neuroanatomi, kognitive dysfunktioner og narrativ supervision.

  Holder oplæg, supervision og foredrag.

  Praktisk info
  Ovenstående kursus på 5-6 timer er muligt at bestille som arbejdspladskursus, hvor underviser kommer til Jer og afholder kurset. Også mulighed i vores kursuslokaler.
  Vi udbyder også jævnligt kurset hvor der er mulighed for tilmelding udefra. Følg med på vores Facebookside eller kontakt rihp@aabenraa.dk for spørgsmål.

  Deltagerpris for dette kursus på 6 timer er kr. 675 pr. deltager

   

 • Hjernens anatomi, skadesfølger og neuropædagogik

   

  3 kursusdage, Modul 1     3., 11. og 18. november 2020 fra kl. 14.30 - 20.30     

  Introduktion
  For at du kan målrette den fagprofessionelle indsats i arbejdet med borgere med erhvervet hjerneskade eller neurologisk fremadskridende lidelser, er det nødvendigt at have en grundlæggende viden om hjernens opbygning og  funktion, følgevirkninger i forbindelse med en hjerneskade samt hvordan den neurofaglige viden danner grundlag for den neuropædagogiske indsats i teori og praksis.

  Indhold
  Kurset er bygget op over 3 dage i form af en tretrinsraket, hvor der dag for dag bygges oven på den eksisterende viden således, at du ved kursets afslutning har opnået en indsigt og forståelse for den fagprofessionelles betydning og ansvar i arbejdet med borgere med erhvervet hjerneskade eller andre neurologiske lidelser.

  • 1. Dag. Du får en grundlæggende viden om hjernens anatomi, skader og skadesfølger.
  • 2. Dag. Neuropædagogik og neuropædagogiske metoder. Fra teori til praksis.
  • 3. Dag. Udfordrende adfærd og neuropædagogiske strategier. Hvordan og hvorfor i egen organisation. Set ud fra borger og fag-professionel perspektiv.

   

  Form
  Undervisningen foregår som formidling af teori, men der lægges i høj grad op til, at undervisningen er dialogbaseret.

  Underviser inddrager egen praksiserfaring i eksempler og bestræber sig på at formidle teoretisk stof på en levende og billedlig måde. Med tanke på at alle mennesker lærer og husker på forskelligvis - planlægges undervisningen med en veksling mellem teori og praksis.

  Formålet er, at du oplever, hvordan teorien kan kobles direkte til egen praksis på arbejdsstedet, og at du aktivt byder ind med egne oplevelser og erfaringer.  

  Formålsbeskrivelse

  • At få indblik i hjernens grundlæggende struktur og funktion.
  • At få Indblik i hjernens kognitive processer
  • At kunne tolke og forstå adfærd i forhold til mennesker med hjerneskader eller neurologisk fremadskridende lidelser
  • At få inspiration til hvordan neurofaglige metoder kan omsættes til praksis
  • At højne fagligheden og samarbejdet
  • At øge faglige refleksioner. Dialog og refleksion omkring formidling og implementering af ny viden i organisationen under og efter kursus forløbet.
  • At du oplever, hvordan teorien kan kobles direkte til praksis på arbejdsstedet.
  • Inden kursets afslutning har du reflekteret over mulige implementerings og neurofaglige udviklings emner omkring borgere fra egen fag-professionelle virke.

   

  Virksomhedens/dit udbytte
  Der er ofte mange komplekse problematikker, skjulte handicaps og krævende udfordringer i arbejdet med borgere med hjerneskade. Din medarbejder bliver bedre klædt på til at møde, håndtere og habilitere borgere med demens, hjerneskade og andre kognitive udfordringer.

  Praktisk info

  3 – kursusdage af 6 timer

  Forplejning indgår i prisen

  Der udstedes efterfølgende kursusbevis.

  Hvornår
  3. november 2020 fra kl. 14.30 - 20.30

  11. november 2020 fra kl. 14.30 - 20.30

  18. november 2020 fra kl. 14.30 - 20.30

  Hvor
  Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn,
  Mads Clausensvej 130
  6360 Tinglev

  Pris
  Kr. 1.795 for alle 3 dage incl. Forplejning

  Tilmelding via dette LINK 

  Info
  Kurset vil give dig yderligere udbytte, hvis du efterfølgende deltager i modul 2 kursus om ”Kognition, adfærd og professionelle kompetencer” 3 dage ved Specialkonsulent og hjerneskadekoordinator Ulla Dybro.

  Se yderligere oplysninger om dette på Facebook eller via vores hjemmeside www.hjernecentersyd.dk

  Spørgsmål
  Du er mere end velkommen til at kontakte os for yderligere på telefon 73 76 88 50 el. 21 49 70 85 Rikke Petersen eller via mail rihp@aabenraa.dk

  Underviser
  Berit Juhl, specialkonsulent ved Hjernecenter syd & THS, læs om hendes kompetencer her http://www.hjernecentersyd.dk/vores-organisering/kursus-udvikling/specialkonsulenter/

  Begge vores 3-dages kurser tilbydes også som arbejdspladskursus, dog med min. 8 deltagere. Kontakt os for nærmere.

                                                                                                      

 • Introduktion
  I arbejdet med borgere som af én eller anden årsag har en skade på hjernen, er det vigtigt at vide noget om hjernens kognition, og hvilke kognitive udfaldssymptomer det kan give, når hjernen ikke fungere normalt. Det er vigtigt, fordi kognition ofte er baggrund for den adfærd vi ser. Og ud fra den viden kan vi arbejde neuropædagogisk med borgeren.

  At skabe og udvikle en god relation med borgeren, er en af de vigtige kerneopgaver i arbejdet med mennesker.

  Derfor vil også kaste lys på dig som fagperson og arbejde med relations kompetence.

  Indhold
  Kurset er bygget op over 3 dage, og er tilrettelagt som en tretrinsraket, hvor der dag for dag bygges mere ovenpå den eksisterende viden.

  • 1 dag, vil du få en grundig undervisning i hjernens kognition, kognitive udfaldssymptomer og relevante neuropædagogiske strategier ved hjerneskade. Vi dykker ned i den kognitive pyramide og udforsker og laver øvelser inden for de forskellige kognitive domæner. Ud fra denne faglige viden, vil vi arbejde med klinisk ræsonanering (professionel systematisk refleksion
  • 2. dag, arbejder med tolkninger af adfærd, og kigger på hvor afgørende den er i vores selvbeskyttelse og vores måde at behandle andre på.
  • 3. dag, fortsætter vi med at kaste vi lys på hvilke professionelle og personlige kompetencer det kræver at arbejde i det neuofaglige felt

  Form
  Undervisningen foregår som formidling af teori, men der lægges i høj grad op til at undervisningen er dialogbaseret.

  Underviser inddrager egen praksiserfaring i eksempler og bestræber sig på at formidle teoretisk stof på en levende og billedlig måde. Med tanke på at alle mennesker husker og lærer på forskelligvis - planlægges undervisningen med en veksling mellem teori og praksis og små hjemmeopgaver.

  Formålet er at deltagerne skal opleve, at teorien kan kobles direkte til deres praksis på arbejdsstedet og byder ind med egne oplevelser og erfaringer samt er deltagende i undervisningen.

  Formålsbeskrivelse:

  • At få Indblik i hjernens kognitive funktioner og dysfunktioner ved hjerneskade.
  • At kunne tolke og forstå adfærd i forhold til mennesker med hjerneskader.
  • At øge faglig refleksion.
  • At højne faglighed og samarbejde.
  • At kaste lys på og højne egne personlige og professionelle relationskompetencer, som er nødvendige i det neurofaglige felt
  • At du oplever at kunne tage værktøjer med hjem, som kan anvendes i praksis.

  Virksomhedens/dit udbytte
  Medarbejderen bliver bedre klædt på til at arbejde rehabiliterende med borgere med demens, hjerneskade og andre kognitive udfordringer.

  Praktisk info
  3 – kursusdage af 6 timer

  Forplejning indgår i prisen.
  Der udstedes efterfølgende kursusbevis.

  Har du spørgsmål så ring eller skriv til Rikke Petersen på 21497085 el mail til rihp@aabenraa.dk

  Pris
  Kr. 1.795 for alle 3 undervisningsdage incl. Forplejning med frokost, kaffe, the og vand
  Betaling ved tilmelding, enten via mobilPay, bankoverførsel eller ean.nr

  Hvornår
  17. november, 24. november samt 1. december 2020 alle dage fra 14.30 - 20.30

  Hvor
  Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn –
  Mads Clausensvej 130, 6360 Tinglev

  Tilmelding via dette link

   

  Info
  Kurset vil give dig størst udbytte, hvis du har erhvervet dig grundlæggende viden om hjernens funktion og opbygning. Ellers anbefales, at du først deltager i 3 dages kursus omkring ”Hjernens anatomi, skadesfølger og neuropædagogik” ved Berit Juhl. Se nærmere oplysninger om dette under vores kurser. Er du i tvivl er du mere end velkommen til at kontakte underviseren.

  Underviser
  Ulla Thrane Dybro, Hjerneskadekoordinator og specialkonsulent v/Hjernecenter syd & THS. For yderligere oplysninger om underviser, se her http://www.hjernecentersyd.dk/vores-organisering/kursus-udvikling/specialkonsulenter/

   

  Der tages udgangspunkt i bl.a. nedenstående litteratur.

  • Neuropædagogik- hjerne, liv og læring, Peter Thybo.
  • Klinisk neuropsykologi, Anders Gade, mf.
  • Brain Tree Training. Kit Malia
  • Adfærdsproblemer i ældreplejen, Bo Hejlskov Elven, mf.
  • Håndbog i neuropædagogik, Odense kommune.
  • Vores tolkning af andres adfærd, Dorthe Birkmose.
 • Mentalisering - Feedback

  Tusind tak for en dejlig oplevelse, der på alle måder levede op til mine forventninger til indhold. Har fået så mange positive tilkendegivelser her til morgen og op ad formiddagen. Mange siger, at de fik noget at tænke over og du var virkelig god til at sige tingene på en rolig måde. Mit indtryk er, at alle fik sig noget med hjem i forhold til sig selv. Der er blevet genfortalt mange ting fra i går til dem, der ikke var her.

  Snakken og refleksioner har været i gang hele formiddagen i relation til de borgere, der udfordrer os.

  Dine bemærkninger omkring omtanke af de ord, vi bruger i omtalen af borgere, pårørende, kollegaer – gik rent ind! Den sad lige i skabet hos hver af os. Ligeledes dine ord om, hvordan vi møder på arbejdet og inde ved borgerne.

  Jeg gik selv hjem med en utrolig positiv følelse af, at have fået en ”gave”, som jeg kan bruge i forhold til mig selv og vi har fået et grundlag for at medinddrage vores eget bidrag til når det lykkes eller ej.

  Jeg er sikker på, at alle borgerne får en fantastisk dag med personale, der er ekstra bevidste om deres adfærd.

 • Revy - Feedback

  ” I har bare gjort en stor forskel for mange arbejdspladser og sat gode dialoger i gang i arbejdsmiljøgrupperne. I formår med revyen at formidle vigtig viden i forebyggelsen af vold og krænkende handlinger. I omsætter på fornemmeste vis teori til en nærværende praksis med ”tolkningsjakkerne”. Vi oplever at revyen har sat gang i en åben og ærlig dialog om vores professionelle rolle og tilgang til borgeren på arbejdspladserne. På TR og AM konferencen 2019 fortæller en arbejdsplads fra Aabenraa Kommune om den ændrede tilgang på baggrund af Dorte Birkemoses teori. Det er en helt fantastisk historie – for både borger og personale.”

  Venlig hilsen

  Henriette Daabeck
  MED- og arbejdsmiljøkonsulent

 • Samarbejde med pårørende - Feedback på undervisning

  MEGET positiv feedback fra alle, super godt læringsudbytte – især at vi var en lille gruppe på 6, at vi derfor kunne drøfte evt. faldgrupper og underviserens perspektiver samt egne oplevelser

  Ganske anvendeligt i en travl hverdag

  /Jobcenter, Ungeindsatsen

 • Mentalisering - Feedback

  Hele personalegruppen har haft en hel kursusdag med Gitte Andersson.

  Det var en meget lærerig dag. Vi fik teori, og vi fik vendt en masse eksempler fra vores hverdag med borgerne.

  Vi fik god og nyttig vejledning i forhold til helt aktuelle sager som fyldte hos os. Vi gik straks i gang med at implementere nye tiltag, og med en hurtig synlig effekt. Vi blev bevidste om en anden måde at se os selv på, i samarbejdet med borgeren. Det var en helt igennem fantastisk dag. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger.

  Gitte er en meget dygtig underviser, som formår at få alle med. Det var spændende og dynamisk hele tiden. Hendes måde at undervise på, gør for mig, at tingene huskes, og jeg derved reflekterer over min egen måde at agere på. Hun har en energi og positivitet, som er meget smittende.

   

  Thomas og Heidi

  Dillesholm

   

 • Samarbejde med pårørende - Feedback fra undervisningsforløb hjemmeplejen, Aabenraa Kommune

  Ulla Dybro og Tanja Petersen har undervist hjemmeplejen i Aabenraa kommune omkring "Samarbejde med pårørende"

  ”Underviserne var godt klædt på. De gjorde undervisningen levende, ved at lave rollespil med brug af forskellige jakker - Den personlige, den faglige og den professionelle jakke.

  Vi kan mærke en forskel i vores dagligdag efter undervisningen. Vi henviser til de forskellige jakker i hverdagen ved ex. Tavlemøderne i hjemmeplejen.”

  ”Jeg er via undervisningen blevet bekræftet i at min måde at samarbejde med borgere og pårørende er ok”