Kurser og kursusforløb

Læs mere her.

 • Introduktion
  For at kunne lykkedes i arbejdet med borger med erhvervet hjerneskade, er det nødvendigt, at vide noget om hjernen, og om hvordan den viden danner baggrund for, hvordan man tilrettelægger sin neurofaglige tilgang..

  Indhold
  Kurset er bygget op over 3 dage.

  1.dag vil I få en grundlæggende viden om hjernens anatomi, skader og skadesfølger.

  2.dag vil vi fordybe os i neuropædagogikken og neuropædagogiske metoder.

  3.dag Neurofaglig tilgang og udfordrende adfærd. Arbejde med neuropædagogiske metoder ud fra cases.

  Form
  Undervisningen foregår som formidling af teori, men der ligges i høj grad op til at undervisningen er dialogbaseret.

  Underviser inddrager egen praksiserfaring i eksempler og bestræber sig på at formidle teoretisk stof på en levende og billedlig måde. Med tanke på at alle mennesker husker og lærer på forskelligvis - planlægges undervisningen med en veksling mellem teori og praksis.

  Formålet er at deltagerne skal opleve, at teorien kan kobles direkte til deres praksis på arbejdsstedet og byder ind med egne oplevelser og erfaringer samt er deltagende i undervisningen.

  Formålsbeskrivelse
  Indblik i hjernens grundlæggende struktur og funktion.
  Indblik i hjernens kognitive processer
  Kunne tolke og forstå adfærd i forhold til mennesker med hjerneskader
  Få inspiration til hvordan neurofaglige metoder kan omsættes til praksis
  Højne fagligheden og samarbejdet
  Øge faglig refleksion
  Formålet er at deltagerne skal opleve, at teorien kan kobles direkte til deres praksis på arbejdsstedet.

  Virksomhedens udbytte
  Der er ofte mange komplekse problematikker, skjulte handicaps og krævende udfordringer i arbejdet med borger med hjerneskade.

  Medarbejderne bliver bedre klædt på til at møde, håndtere og rehabilitere borgere med demens, hjerneskade og andre kognitive udfordringer.

  Praktisk info
  Det er 3 kursusdage á 6 timer.
  Deltagerantal: Max 25 personer
  Der udstedes kursusbevis.

  Kurset afholdes efter aftale, enten på arbejdspladsen eller i Hjernecenter Syd & THS´s rammer.

  Spørgsmål
  Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Rikke Hoegh Petersen, Rihp@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.

 • Introduktion
  I arbejdet med borgere som af én eller anden årsag har en skade på hjernen, er det vigtigt at vide noget om hjernens kognition, og hvilke kognitive udfaldssymptomer det kan give, når hjernen ikke fungere normalt. Det er vigtigt, fordi kognition ofte er baggrund for den adfærd vi ser. Og ud fra den viden kan vi arbejde neuropædagogisk med borgeren.

  At skabe og udvikle en god relation med borgeren, er en af de vigtige kerneopgaver i arbejdet med mennesker.

  Derfor vil vi også kaste lys på dig som fagperson og arbejde med relations kompetence.

  Indhold
  Kurset er bygget op over 3 dage, og er tilrettelagt som en tretrinsraket, hvor der dag for dag bygges mere ovenpå den eksisterende viden.

  1.dag vil du få en grundig undervisning i hjernens kognition, kognitive udfaldssymptomer og relevante neuropædagogiske strategier ved hjerneskade. Vi dykker ned i den kognitive pyramide og udforsker og laver øvelser inden for de forskellige kognitive domæner. Ud fra denne faglige viden, vil vi arbejde med klinisk ræsonnering (professionel systematisk refleksion)

  2.dag arbejder med tolkninger af adfærd, og kigger på hvor afgørende den er i vores selvbeskyttelse og vores måde at behandle andre på.

  3.dag fortsætter vi med at kaste vi lys på hvilke professionelle og personlige kompetencer det kræver at arbejde i det neuofaglige felt

  Form
  Undervisningen foregår som formidling af teori, men der ligges i høj grad op til at undervisningen er dialogbaseret.

  Underviser inddrager egen praksiserfaring i eksempler og bestræber sig på at formidle teoretisk stof på en levende og billedlig måde. Med tanke på at alle mennesker husker og lærer på forskelligvis - planlægges undervisningen med en veksling mellem teori og praksis og små hjemmeopgaver.

  Formålet er at deltagerne skal opleve, at teorien kan kobles direkte til deres praksis på arbejdsstedet og byder ind med egne oplevelser og erfaringer samt er deltagende i undervisningen.

  Formålsbeskrivelse
  At få Indblik i hjernens kognitive funktioner og dysfunktioner ved hjerneskade.
  At kunne tolke og forstå adfærd i forhold til mennesker med hjerneskader.
  At øge faglig refleksion.
  At højne faglighed og samarbejde.
  At kaste lys på og højne egne personlige og professionelle relationskompetencer, som er nødvendige i det neurofaglige felt
  At du oplever at kunne tage værktøjer med hjem, som kan anvendes i praksis.

  Info
  Kurset vil give størst udbytte, hvis du har en grundlæggende viden om hjernen. Mangler du dette, anbefales det at du deltager i 3 dages kursusforløb omkring ”Hjernes anatomi, skadesfølger og neuropædagogik" ved Tanja Løtzsch Petersen

  Virksomhedens udbytte
  Der er ofte mange komplekse problematikker, skjulte handicaps og krævende udfordringer i arbejdet med borger med hjerneskade.

  Medarbejderne bliver bedre klædt på til at møde, håndtere og rehabilitere borgere med kognitive skader.

  Praktisk info
  Det er 3 kursusdage á 6 timer.
  Deltagerantal: Max 25 personer
  Der udstedes kursusbevis.

  Kurset afholdes efter aftale, enten på arbejdspladsen eller i Hjernecenter Syd & THS´s rammer.

  Spørgsmål
  Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Rikke Hoegh Petersen Rihp@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.

  Underviser
  Ulla Dybro, Hjerneskadekoordinator og Neurokonsulent

  Uddannet ergoterapeut på Aarhusskolen i 1992

  10 års erfaring med genoptræning på div. neurologiske afdelinger og apopleksiafsnit på sygehus i Norge og Dammark, herunder arbejde i tværfagligt traume - sklerose – og ALS team.

  10 års erfaring med specialiseret rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade på Neuropsykologisk Rehabiliteringscenter

  Efteruddannelse i
  Rehabilitering af kognitive dysfunktioner.
  Uddannelse, job og kognition.
  Narrativ supervisor uddannelse.

  Ansat som Hjerneskadekoordinator i Aabenraa Kommune siden 2012, hvor primær opgave er:
  Koordination af rehabiliteringsforløb.
  Rådgivning til borgere.
  Konsulentfunktion for jobcenter vedr. borgere med erhvervet hjerneskade
  Undervisning- supervision og konsulentfunktion for fagprofessionelle

  Spidskompetence
  Neurorehabilitering
  Kognitive dysfunktioner, afdækning og rehabilitering af disse.
  Afdækning af uddannelse – og erhvervsmuligheder for borgere med kognitive dysfunktioner.

 • Introduktion
  Sanseintegration og neuropædagogik går hånd i hånd og det er derfor vigtigt både at have en viden om de forskellige sanser samt om hvordan hjernen bearbejder disse sanser for at kunne arbejde neuropædagogisk med en borger, der qua sin hjerneskade ikke kan bearbejde de sanseindtryk han får.

  Indhold
  Sanseintegration er hjernens konstante bearbejdning af information. Hjernen vælger, fremmer, hæmmer, sammenligner og forbinder information fra sanserne, så kroppen kan bruges effektivt.

  Sansemotorik er samspillet mellem sanser, hjerne, krop og bevægelse. Det er en kompleks størrelse. Uden at vi tænker over det, er vores krop altid i en eller anden form for bevægelse. Den tilpasser sig, ændrer stilling, korrigerer, stabiliserer, slapper af eller strammer sig op. Vi er ikke opmærksomme på alle de sansninger, som går forud for enhver af vores bevægelser.

  Hvis hjernen qua en hjerneskade ikke kan bearbejde og integrere disse sanseindtryk, så kan det også være svært at styre sin adfærd.

  Derfor er det vigtigt at have en viden om både den raske og skadede hjerne for at kunne forstå borgernes adfærd, når sanserne pludselig ikke fungerer.

  Form
  Undervisningen foregår som et arbejdspladskursus og vil værende vekslende mellem teori og praktiske øvelser.

  Der vil blive taget udgangspunkt i kursisternes egne praksis eksempler, så undervisningen bliver så relevant som muligt.

  Målgruppe
  Kurset er for dig, der arbejder med voksne borgere med senhjerneskader eller andre neurologiske skader såsom f.eks. demens og udviklingshæmning

  Dit udbytte
  Du får viden om de 7 sanser samt den neuropædagogiske tilgang til at undgå over- og understimulering.

  Derudover får du redskaber til at styrke borgerens evne til at stimulere sig selv samt redskaber til at mindske borgerens selvskadende og udadrettet adfærd.

  Underviser
  Specialkonsulent Gitte Andersson.

  Praktisk info
  Det er en temadag på 6 timer.
  Deltagerantal: Max 25 personer
  Der kan udstedes kursusbevis.

  Opfølgning
  Som opfølgning på dagen og for at fremme implementeringen, så kan der i tillæg til temadagen købes ekstra dage med ”hands on” læring.

  ”Hands on” læring består i at underviseren følger Jer i Jeres hverdag. Underviseren råder og vejleder med henblik på implementeringen af det lærte i forhold til de enkelte borgere eller konkrete hverdagssituationer som I oplever som værende udfordrende.

  Kontakt os for en samlet pris.

  Spørgsmål
  Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Rikke Hoegh Petersen Rihp@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.

 • Introduktion
  Denne kursusdag sætter fokus på, hvordan agiteret adfærd ofte hænger direkte sammen med dysfunktioner i hjernen.

  Indhold
  Agiteret adfærd er ikke bevidste negative handlinger. Derfor er det vigtigt at have viden om, hvilke områder i hjernen der er skadet eller skyldes manglende udvikling/stimulering – samt hvordan dette påvirker borgerens personlighed og adfærd.

  I neuropædagogik tænker vi “bagom” adfærden, og prøver på at forstå det, som borgeren forstår/oplever. Vi sætter os grundigt ind i både diagnose, sygdomsforløb, personlighed – men også borgerens levede liv. Denne viden giver mulighed for at vi bedre kan ”rumme” borgeren, og at vi kan være langt mere på forkant med den agiterede adfærd – herunder udarbejde konkrete strategier, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau.

  Form
  Undervisningen foregår som et arbejdspladskursus og vil værende vekslende mellem teori og praktiske øvelser.

  Målgruppe
  Kurset er for dig, der arbejder med voksne borgere med senhjerneskader eller andre neurologiske skader såsom f.eks. demens og udviklingshæmning

  Dit udbytte
  En forståelse for hvorfor agiteret adfærd opstår.
  En viden om hjernens funktioner og betydning for det neuropædagogiske. arbejde. Særligt fokus på arousal, emotioner, empati og spejlneuroner.
  Viden omkring vigtigheden af det positive samspil for at mindske konflikter.
  Værktøjer og inspiration til, hvordan du omsætter principperne i neuropædagogik til praksis.

  Underviser
  Neuropædagogisk konsulent
  Tanja L. Petersen

  Praktisk info
  Det er en temadag på 6 timer.
  Deltagerantal: Max 25 personer
  Der kan udstedes kursusbevis.

  Spørgsmål
  Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Rikke Hoegh Petersen Rihp@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.

 • Introduktion
  Hvad er Mentalisering, og hvordan kan jeg, som omsorgsperson bruge dette i arbejdet med udsatte borgere

  Indhold
  Med begrebet mentalisering forstås evnen til at se egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande – følelser, tanker, behov, mål og grunde.
  Vi mentalliserer hele tiden, men er sjældent opmærksomme på at vi gør det. Vi tilpasser os konstant hinandens mentale tilstand og som oftest fungerer det godt.

  Når vi i omsorgsarbejdet bliver udfordret af borgere som ikke længere evner at mentaliserere (hjerneskade, belastede opvækstvilkår eller andet), kan der opstå gnidninger, misforståelser eller konflikter. Her kan man gøre brug af kontrolleret mentalisering ved at overveje og reflektere over egne og borgerens mentale tilstande i situationen.

  Man opøver sin evne til at se bagom adfærden og være i en belastet relation. Ved at mentalisere ser man den andens perspektiv samtidig med at man holder fast i sig selv. De basale begreber omkring mentalisering vil blive gennemgået, vi vil snakke om løgne og vore egne reaktioner, når vi kommer til kort i arbejdet med udsatte borgere.

  Form
  I undervisningen vil der veksles mellem undervisning, små filmklip og små øvelser.

  Målgruppe
  Sundhedsfaglig og pædagogisk personale

  Dit udbytte
  Evnen til mentalisering er vigtigt i alt arbejde med andre mennesker. Mange oplever at blive ”slidte” i de vanskelige relationer og her kan en mere bevidst refleksion over borgerens evne til mentalisering og egne handlemuligheder være en beskyttende faktor. At man i en personalegruppe bliver mere bevidst om den måde vi forstår og forholder os til borgernes adfærd.

  Praktisk info
  Dette er en temadag på 6 timer.
  Deltagerantal: Max 25 personer
  Der kan udstedes kursusbevis.

  Spørgsmål
  Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Rikke Hoegh Petersen, Rihp@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.

  Underviser
  Neuropsykolog - Mette Hennelund

  Psykologisk konsulent,
  cand.psych.aut., specialist uddannelse i børneneuropsykologi og supervisor. Efteruddannelse i kognitiv terapi

  Jobfunktion
  Konsulent: Neuropsykologiske udrednings- og rådgivningsopgaver, supervision, samtaleforløb med borgere og pårørende. Undervisning og kurser til personale og pårørende

  Specialer
  Neuropsykologisk udredning, supervision af personale, samtale og rådgivning til borgere og pårørende.

  Neurokonsulent - Tanja L. Petersen

 • Introduktion
  Formålet med kurset er, at deltagerne får styrket deres færdigheder i at indgå og udvikle det professionelle samarbejde med pårørende, med udgangspunkt i og forståelse for borgerens og de pårørendes livssituation, forudsætninger og ønsker.

  Indhold
  Det gode samarbejde mellem pårørende og fagfolk er vigtigt for begge parter, ikke mindst for at kunne skabe den bedst mulige trivsel for den borger som samarbejdet drejer sig omkring.

  Nogle gange kan samarbejdet desværre udvikle sig i den forkerte retning, hvor kommunikationen er gået skævt og konflikterne skaber vanskeligheder, så samarbejdets partnere er blevet modspillere frem for gode medspillere i komplekse pædagogiske problemstillinger.

  Form
  Undervisningen foregår som et arbejdspladskursus og vil værende vekslende mellem teori og praktiske øvelser.

  Der vil blive taget udgangspunkt i kursisternes egne praksis eksempler, så undervisningen bliver så relevant som muligt.

  Målgruppe
  Kurset er for pædagogisk eller sundhedsfagligt personale, der samarbejder med pårørende.

  Dit udbytte
  Kursets formål er ud fra en narrativ forståelsesramme, at give forståelse og værktøjer til at udvikle den gode kontakt til de pårørende og dermed skabe mere positive indfaldsvinkler i samarbejdet.

  Med en større forståelse for hinandens positioner, kan der skabes et gavnligt grundlag for trivsel og udvikling hos borgeren, der ellers risikerer at havne midt i konflikten mellem de mennesker, der har stor indflydelse på og betydning i borgerens liv.

  Underviser
  Neurofaglig konsulent Tanja L. Petersen

  Praktisk info
  Det er en temadag på 6 timer.
  Deltagerantal: Max 25 personer
  Der kan udstedes kursusbevis.

  Spørgsmål
  Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere så kontakt Rikke Hoegh Petersen Rihp@aabenraa.dk eller på Tlf. 7376 8850.

Sidst opdateret 04.10.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Hjernecenter Syd Mads Clausenvej 130 6360 Tinglev tlf: 7376 8850