Hjerneskadekoordinator

Hjerneskadekoordinator = Borgerens vejviser i kommunen

At blive ramt af en hjerneskade er svært for både den ramte og pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag. 

Det kan være svært at gennemskue, hvilke tilbud der er, og i hvilken rækkefølge tilbuddene skal komme i forhold til den aktuelle situation. 

Det er vigtigt, at der er sammenhæng i forløbet, og at det giver mening for dig, således at du opnår den bedst mulige rehabilitering til en optimal hverdag.

Råd, vejledning og koordinering

Hjerneskadekoordinatoren tilbyder dig og dine pårørende råd, vejledning, koordinering og mulighed for at være din kontaktperson gennem  hele forløbet. Dette for at sikre, at der er sammenhæng i den hjælp, der tilbydes, og at der arbejdes frem mod fælles mål på tværs af de involverede parter.

Hvem kan benytte sig af tilbuddet

Borgere bosat i Aabenraa Kommune over 18 år, som har pådraget sig en hjerneskade som følge af:

 • Blodprop i hjernen
 • Hjerneblødning
 • Kranie-traume (trafikuheld, fald, slag eller andet hvor hovedet beskadiges af ydre faktorer)
 • Betændelsestilstande i hjernen
 • Iltmangel (i forbindelse med drukning, røgforgiftning eller genoplivning efter hjertestop)
 • Godartede svulster i hjernen     

 Kontakt til Hjerneskadekoordinatoren

 • Hospitalet kan kontakte Hjerneskadekoordinatoren i forbindelse med udskrivelse
 • Du kan selv henvende dig
 • Pårørende kan tage kontakt
 • Egen læge kan rette henvendelse
 • Fagfolk, du er i kontakt med, kan sætte sig i forbindelse med Hjerneskadekoordinatoren

 

Ulla Thrane Dybro
Hjerneskadekoordinator

Tlf.: 2047 9485

mail: utdy@aabenraa.dk

Sidst opdateret 08.10.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Hjernecenter Syd Mads Clausenvej 130 6360 Tinglev tlf: 7376 8850