Bostøtte, Midlertidig bolig & Udredning (BMU)

Bostøtte, Midlertidige boliger, Udredning (BMU)

Varetager §85 støtte hos borgere i egne boliger, i midlertidige boliger

SEL §107 (1-2 år) eller efter aftale, samt udredningsopgaver både i boligerne og I forbindelse med afklaring til job i Centerets vedligehold.

BMU’s primære målgruppe er borgere i vanskelige livssituationer eks. borgere med svære hjerneskader, blandt andet borgere med frontallapskader, dobbelt og trippel diagnoser og misbrug samt med behandlingsdomme.

Målgruppen kan qua vanskelighederne, udvise aparte adfærd, udadreagerende adfærd, uforudsigelighed og manglende indsigt og i forståelsen af konsekvenser af egen adfærd.

Borgere der bor i en af Centerets udredningsboliger bliver tilknyttet Centerets vedligehold. Arbejdsfællesskabet gir livet mening, og er identitetsskabende. Vedligeholdet varetager pedel og diverse håndværksmæssige opgaver i og udenfor centeret.

Omdrejningspunktet til borgeren er Neurofaglige og narrative tilgang. Den enkelte borger er aktivt deltagende omkring egen plan i dagligdagen, via små overskuelige mål der justeres i takt med ressourcer og udvikling. Der udarbejdes kontinuerligt effekt og resultatdokumentation.

BMU har tilknyttet pædagoger, sundhedsfaglig personale, værkstedsassistent neuropsykolog, hjerneskadekoordinator og udviklingskonsulenter. Vi samarbejder tæt med jobcenter, misbrugskonsulenter og tilsynsværger samt politi.

I forhold til tilbud omkring midlertidig bolig, vil vi som udgangspunkt indenfor første uge kunne komme med individuelt oplæg til tilbud. Der visiteres borgere fra andre landsdækkende tilbud samt direkte fra sygehusregi.

Venlig Hilsen

 

Dorte Kjer Jepsen

Afdelingsleder

 

Dorte K. Jepsen
Afdelingsleder

Tlf.: 7376 8382

Mail: dkje@aabenraa.dk

Sidst opdateret 08.10.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Hjernecenter Syd Mads Clausenvej 130 6360 Tinglev tlf: 7376 8850