328167610984598

Café/Værested

Caféen er et tilbud til borgere som er visiteret til §85 og §107 Bostøtte, Midlertidige boliger og Udredning (BMU).

Når der arbejdes rehabiliterende i forhold til vedligeholdelse af funktioner og færdigheder, er de sociale relationer og samspil i cafeén væsentlig faktor.

Målet er, at den enkelte borger føler sig accepteret og hørt, og oplever sig som værende "Ekspert i eget liv".

Aktiviteterne tilrettelægges så borgeren benytter deres kompetencer og indgår i relationer med andre, som har samme interesser og mål.

Aktiviteterne tager udgangspunkt i en helhedsorienteret forståelse af hvad sundhed er. Det dobbelte KRAM, som udover at indeholde Kost, Rygning, Alkohol og Motion(patogenese) også indeholder et mere bredt (salutogenese) sundhedssyn hvor borgens Kompetencer, relationer, accept og mestring har betydning for at opleve et sundt liv.

Borgere støttes og motiveres i Sundhed, Mestring og Fælleskabelse i samvær med andre borgere i Caféen og aktivitetstilbud i fælleshuset.

 

Kontaktperson

Dorte Kjer Jepsen Afdelingsleder
dkje@aabenraa.dk tlf. 5170 4530