328167610984598

Bostøtte, Midlertidig bolig & Udredning (BMU)

Bostøtte, Midlertidige boliger, Udredning (BMU) samt vedligehold (beskæftigelse)

BMU’s primære målgruppe er borgere i vanskelige livssituationer eks. borgere med svære hjerneskade og psykiatri, blandt andet borgere med frontallapskader, dobbelt og trippel diagnoser,  og misbrug samt med behandlingsdomme.

Målgruppen kan qua vanskelighederne, udvise aparte adfærd, udadreagerende adfærd, uforudsigelighed og manglende indsigt og i forståelsen af konsekvenser af egen adfærd.

Tilbuddet er primær for borgere der qua vanskeligheder, bedst kan bo alene,  men som samtidig har brug for og mulighed for støtte af neurofaglige medarbejdere tæt på og døgndækkende.

Denne afdeling varetager §85 støtte hos borgere i bosted, egne boliger, midlertidige boliger og i beskæftigelsestilbuddet. I BMU kan der udover § 85 støtte bestilles udredning, både ADL samt kognitivt relateret. Dette varetages af centerets neurofaglige personale, specialkonsulenter samt neuropsykolog. Dette kan være hensigtsmæssigt indledningsvis og i  de situationer, hvor der er tvivl om hvilke indsatser der specifikt skal til, for at understøtte kerneopgaven. Udredning kan ske både i boligen samt i tilknytning til BMU’s beskæftigelses tilbud – vedligeholdet.

Beskæftigelse i vedligeholdet løser pedelopgaver inde som ude i alle centerets matrikler. Vedligeholdet tilbyder ligeledes jobafklaringsopgaver i samarbejde med jobcenteret. De fleste Borgere der bor i og omkring denne afdeling, bliver tilknyttet centerets vedligehold som en del af § 85 støtten, ensartet døgnstruktur - arbejde og fritid og arbejdsfællesskabet gir livet mening, og er identitetsskabende.

Tilgangen til borgeren er den neurofaglige og narrative tilgang. (læs yderligere omkring metoder på denne hjemmside) Den enkelte borger er aktivt deltagende omkring egen plan i dagligdagen, via små overskuelige mål der justeres i takt med ressourcer og udvikling. Der udarbejdes kontinuerligt effekt og resultatdokumentation. Der afholdes kontinuerlige møder hvor trivsel, resultater og effekter drøftes ml. borgere og medarbejdere.

BMU har tilknyttet pædagoger, sundhedsfaglig personale, værkstedsassistent neuropsykolog, hjerneskadekoordinator og specialkonsulenter. Vi samarbejder tæt med jobcenter, misbrugskonsulenter og tilsynsværger samt politi og sagsbehandlere.

I forhold til akutte tilbud vil vi som udgangspunkt indenfor en uge kunne komme med individuelt oplæg til tilbud. Der visiteres borgere fra andre landsdækkende tilbud samt direkte fra sygehusregi.

Sagsbehandlere udenfor Aabenraa bedes kontakte centerleder Dorthe Friedrichsen  på nr. 29674987 for spørgsmål, sparring og relation til behov for akut tilbud.

Kontaktpersoner

Dorte Kjer Jepsen Afdelingsleder
dkje@aabenraa.dk tlf. 5170 4530
Dorthe Friedrichsen Sagsbehandlere udenfor kommunen skal kontakte hende
df@aabenraa.dk tlf. 2967 4987