Vedligeholdet

BMU – Vedligeholdet
Vedligeholdet er en afdeling under Hjernecenter Syd’s aktivitet og beskæftigelsestilbud, som varetager pedel- og håndværksmæssige udviklingsopgaver i og udenfor centeret.

Målgruppen er borgere i vanskelige livssituationer eks. borgere med svære hjerneskader, blandt andet borgere med frontallapskader, dobbelt og trippel diagnoser og misbrug samt med behandlingsdomme

Omdrejningspunktet til borgeren er Neurofaglige og narrative tilgang. Den enkelte borger er aktivt deltagende omkring egen plan i dagligdagen, via små overskuelige mål der justeres i takt med ressourcer og udvikling. Der udarbejdes kontinuerligt effekt og resultatdokumentation

Arbejdsopgaver
Kontor, værksted, pakkearbejde, træ, haven, køkken og relations arbejde,

Vedligeholdets samarbejde med borgere i midlertidige udredningsboliger:

Da arbejde for de fleste borgeres vedkommende er identitetsskabende og at arbejdsfællesskab er med til at gi livet mening, deltager borgere i centerets midlertidige boliger i vedligeholdet flere gane om ugen.

Vedligeholdets samarbejde med jobcenteret
Vedligeholdet varetager jobafklaringsopgaver i samarbejde med jobcenteret.

Styrken er her et individuelt tilrettelagt praktikforløb indenfor de interessesfærer den enkelte har. Ovenstående arbejdsopgavebeskrivelse –suppleret med coaching, Nada og Hypnoterapi.

Afsluttende afleveres en velbeskrevet skriftlig evaluering af den enkeltes praktikforløb og mestringsevne.

Der kan tilkøbes supplerende udredning af centerets Neuropsykolog, udviklingskonsulent samt hjerneskadekoordinator.

Vedligeholdets samarbejde med andre centre og visitation
Der kan tilkøbes pladser til borgere af andre centre samt fra myndigheds-afdelinger.

Trækløvning

Vedligeholdet saver, kløver og
sælger træ

Vedligeholdet sælger træ til alle.

Prisen er 400 kr. pr. rummeter
1200 kr. for 3 rummeter inkl. fri levering (indenfor 25km)

Skovvedligeholdelse

Vedligeholdet har et samarbejde med Plantningsselskab Sønderjylland.

Skiltene i skovene holdes frit for ukrudt og krat, og males med jævnlige mellemrum.

Pæleprojekt

Vi har støbt en kant af lærkepæle til afgrænsningen af græsarealet.


Borgerne har selv gravet ud.

Terrasseskillevægge

Vedligeholdet blev bedt om at lave terrasseskillevægge, der var mobil, holdbart og stadigvæk kunne bære potteplanter.

Sidst opdateret 06.02.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Hjernecenter Syd Mads Clausenvej 130 6360 Tinglev tlf: 7376 8850