328167610984598

Hjernen og den Pædagogiske tilgang

"Det skal være sjovt at være her, men vi er her ikke for sjov"

Hjernen er vores styrende organ. Følgerne af en hjerneskade, enten medfødt eller erhvervet, kan være mange og forskelligartede afhængigt af skadens placering.

Fysiske følger: lammelser, nedsat muskelstyrke, svimmelhed, balanceproblemer, stor træthed og sanseforstyrrelser.

Kognitive følger: svigtende koncentration og opmærksomhed, nedsat hukommelse, sproglige vanskeligheder, nedsat evne til planlægning og kontrol, nedsat orientering, vanskeligheder med problemløsning samt nedsat erkendelse og sygdomsindsigt.

Personlighedsændringer: depression, svigtende styring og kontrol af følelser og nedsat initiativ og engagement.

Den neuropædagogiske tilgang er baseret på viden om den raske og skadede hjerne, og de særlige fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, der følger qua en skade i hjernen. Opgaverne løses neuropædagogisk, sundhedspædagogisk og socialpædagogisk og sætter i høj grad fokus på at udvikle den enkeltes livspotentiale. Metoderne udvikles, nytænkes og justeres med det formål at samarbejde, støtte, vejlede mest optimalt.

De forskellige tilgange, metoder og teorier der benyttes er vidensbaseret og der tilstræbes en evidensbaseret tilgang hvor dette er muligt.