328167610984598

Hjernecenter Syd & Tale - Høre - Syn

Klik her for at se vores organisationsplan

Hjernecenter syd er en rehabiliterende organisation i Aabenraa kommune med ca. 250 medarbejdere, der qua erfaring og ekspertise løser opgaver på et avanceret og højtspecialiseret niveau.

Målgruppen i Centeret er primært borgere med moderat til svære erhvervet hjerneskader både fysisk og/eller kognitivt, borgere med dobbelt og triple diagnoser, progredierenede lidelser, udfordrende adfærd, misbrug og tilsynsdomme og borgere med multiple funktionsnedsættelse samt børn og voksne med problematikker indenfor tale, høre, syn samt kommunikationsområdet.

Centeret rummer følgende tilbud:

  • Bosteder.
  • Midlertidige genoptræning og udredningspladser.
  • Bostøtte
  • Særforanstaltninger.
  • Beskæftigelse/aktivitet/væresteder.
  • Ressourceforløb og erhvervsafklaring i samarbejde med Jobcenteret.
  • Tale, Høre, Syn-afdeling til børn og voksne.
  • Voksen specialundervisning VSU
  • Kursus & udviklingsafdeling - Kurser, oplæg, udredning, supervision og faglig coaching, både internt og eksternt.
  • Deltagelse I forskningsprojekter.

Hjernecenter syd er kendt for høj kvalitet, trivsel og resultatskabelse. En kultur, der tilpasses samfunds udviklingen og kommunernes behov for dynamiske og individuelle tilbud til borgere med særlige komplekse mentale problemstillinger.