328167610984598

Den anderkendende rehabiliterende tilgang

Der arbejdes værdibaseret og med afsæt i en systemisk, narrativ og neurofaglig tilgang.

Sammen med den anerkendende tilgang, udgør dette afsæt, en rød tråd i alt samarbejde og i udøvelsen af Centerets ledelse.

I det rehabiliterende arbejde, tages udgangspunkt i en helhedsorienteret forståelse af, hvad sundhed er - Det dobbelte KRAM med fokus på Kost, Rygning, Alkohol og Motion (patogenese) suppleret med det brede sundhedssyn(salutogenese) hvor borgerens Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring har betydning for at opleve et sundt liv.

Den enkelte borger har egen individuel rehabiliterende plan. Borgere og medarbejder samarbejder aktivt omkring denne. Dette sker via små overskuelige mål i hverdagen, der justeres i takt med ressourcer og udvikling. I ethvert rehabiliteringsforløb vil graden af selvhjulpenhed variere over tid og den neurofaglige indsats er fleksibel og tilpasses hele tiden borgerens aktuelle livssituation.

Arbejdet omkring indsatsresultater og støttebehov dokumenteres i Care, og gennem en ICF-status, der visualiserer kompetencer og udvikling. Der udarbejdes kontinuerligt effekt og resultatdokumentation.

I det rehabiliterende arbejde sigtes målrettet mod at den enkelte borger får brug for mindre indgribende støtte.